Hopp til innhold

30 millioner nærmere «intelligent» vei

Statens vegvesen skal i år bruke inntil 30 millioner kroner for å gjøre E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi til en bedre veistrekning.

Kart over E8 Skibotn.

Kart over E8 gjennom Skibotn.

Foto: STATENS VEGVESEN

Det er norske og finske myndigheter som samarbeider om intelligente transporttjenester og systemer (ITS) på strekninga E8 mellom Skibotn i Troms, og Kolari i Finland.

Statens vegvesen har kartlagt området, og sett på teknologien man har, og hvilken teknologi man ønsker. Nå er tidspunktet kommet til å starte prosjektet, sier seniorrådgiver i vegvesenet, Gunn Sissel Dobakk til NRK.

– Inntil 30 millioner kroner skal i år brukes til å få på plass intelligente transportsystemer fra Skibotn til finske grensen, og i det ligger det også forbedring av en del veiområder. Det blir etablert ekstra værstasjoner, kameraløsninger, trafikkregistreringspunkter og systemer som samler inn informasjon, som vi igjen skal dele med publikum, sier Dobakk.

Statens vegvesen på befaring E8

Her befaring i Halsebakkan på E8 i Skibotndalen. Gunn Sissel Dobakk (tv) og Elin Leikvang fra Statens vegvesen.

Foto: STATENS VEGVESEN

Også Finland er i gang

Finske veimyndigheter gjør nå tilsvarende grep på finsk side, forteller Dobakk.

Samarbeidet skal blant annet føre til enhetlig og lik varsling av vær, føre og trafikkhendelser på begge sider av grensa. Hvis trafikantene kan få god informasjon om føreforhold og hendelser på veien, blir planleggingen av kjøreturen bedre og ferden tryggere, ifølge veivesenet.

Tom Cato Karlsen, statssekretær i Samferdselsdepartementer var til stede da avtalen ble undertegnet på en konferanse i Muonio i Nord-Finland for om lag etter år siden. Han sa da at samarbeidet om E8 kan være viktig for norsk lakseeksport.

– Et stort volum fraktes på bil fra slakteriene i Norge til flyplassen i Helsinki før videre transport til markedene i Asia. Jeg er spesielt glad for at det gjennom samarbeidsavtalen testes ut ITS på grensekryssende veier i nord. Vi vet jo at forholdene her oppe stiller ekstra strenge krav til utstyr og løsninger.

Fem pilotprosjekt

E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi er en av fem norske vegstrekninger som er valgt ut som piloter for å utvikle og teste ITS-løsninger i Norge.

Strekningen er valgt ut fordi den har stor samfunnsøkonomisk betydning. Det er en veg med vinterforhold, og med stor andel tungtrafikk. 26 prosent av trafikken er tungtrafikk, og denne andelen har økt med mer enn 70 prosent siden 2010.

De første tre årene regner Statens vegvesen med å bruke inntil 30 millioner kroner per år for å utvikle nye og teste kjente ITS-løsninger på denne strekningen.

Den første utfordringen i prosjektet vil være, ifølge vegvesenet, å få på plass infrastruktur som strøm og tilstrekkelig kommunikasjonsdekning i området.

I oppstartsfasen vil Statens vegvesen også prioritere å komme i dialog med eksempelvis den nordnorske sjømatnæringen, for å høre om deres transportrutiner og behov langs strekningen.