Hopp til innhold

28,9 mill i reinerstatning

Bedre dokumentasjon har ført til mer erstatning.

Slik ser det ut etter at rovdyr angriper rein.

Slik kan det se ut etter at rovdyr har angrepet rein.

Foto: Mathis Eira / NRK

Fylkesmannen i Finnmark publiserte onsdag

erstatningstallene for reindriftsåret 08/09.

Det totale beløpet som er utbetalt har økt med 13,7 millioner kroner, fra fjorårets utbetaling på 15,1 millioner kroner. Tallene omfatter Øst- og Vest-Finnmark og deler av Nord-Troms.

Økningen skyldes, i følge Fylkesmannen, først og fremst at reineierne har dokumentert flere kadaver som drept av rovvilt.

Skjønn utgjør det meste av grunnlaget

Men langt fra hele utbetalingen er begrunnet i faktiske dokumentasjoner, som utgjør 5,9 prosent av det totale antallet erstattede rein. De resterende 94,1 prosentene ble erstattet på grunnlag av skjønn fra Fylkesmannen.

På Fylkesmannens nettside forklares bakgrunnen for dette slik:

«I disse tilfellene har man vurdert at det er en sannsynlighetsovervekt for at rovvilt er årsak til tapet. Skjønnsvurderingen bygger i stor grad på en vurdering av hvor stort rovviltpress det enkelte distrikt og den enkelte siida har hatt gjennom reindriftsåret. Den dokumenterte bestanden av rovvilt og de dokumenterte kadavrene legger grunnlag for Fylkesmannens vurdering av hvor stort rovviltpresset er.»

Fortsatt mange som ikke blir erstattet

Fortsatt blir langt fra alle rapporterte tap erstattet. Det ble rapportert om 62 264 dyr tapt på beite, mens det ble søkt erstatning for 49 105 av disse. (20 060 i Øst-Finnmark og 29 045 i Vest-Finnmark og Nord-Troms). Av disse igjen er det utbetalt erstatning for 12 140 rein. (5570 i Øst-Finnmark og 6570 i Vest-Finnmark og Nord-Troms).

Til sammenligning ble det i fjor utbetalt erstatning for 7646 dyr.

Av de dokumenterte kadavrene er flesteparten drept av gaupe (43,6 prosent), mens kongeørn (24 prosent) følger på andreplass. Jerv tok 11,2 prosent, mens ulv tok 4,7 prosent. Bjørn tok ikke mer enn 0,6 prosent av de dokumenterte skadene.

Erstatningstall for rein fra 94/95 til 09/10

År

Totaltap

Omsøkt

Erstattet

Dokumentert

Utbetalt erstatning

Reintall*

94/95

29,969

17,061

1,791

315

3,485,696

151,378

95/96

26,733

16,167

3,962

499

5,935,830

138,912

96/97

38,279

17,735

5,391

886

7,649,672

143,673

97/98

53,126

24,671

7,508

733

11,214,127

130,042

98/99

38,883

25,509

8,038

1,018

11,788,865

127,990

99/00

51,424

37,310

13,719

1,151

19,798,150

113,538

00/01

56,001

46,464

13,926

817

20,595,368

108,964

01/02

33,342

27,330

6,913

432

10,748,330

131,294

02/03

29,192

24,748

4,616

240

7,064,307

147,603

03/04

31,918

26,737

4,019

122

6,281,564

170,200

04/05

46,024

36,916

4,213

338

8,700,000

168,599

05/06

54,044

44,724

5,917

415

12,397,312

170156

06/07

45,820

37,159

8,637

550

20,589,740

178244

07/08

49,312

40,470

7,646

480

15,163,942

186830

08/09

62,264

49,105

12,140

721

28,942,214

178350**

09/10

56,325

47,424

10,452

542

27,751,906

183740**

*

Reintall ved driftsårets slutt pr. 31.3. dvs. for reindriftsåret 08/09 tilsvarer tallet reintall pr. 31.3.09.

**

Foreløpige tall.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.