Hopp til innhold

280 kan miste jobben i Store Norske

Flere hundre ansatte i Store Norske på Svalbard kan nå risikere å miste jobben.

Store Norske Spitsbergen kullkompani

Styret i Store Norske skal på torsdag vurdere om arbeidet fortsetter i den nye gruva i Lunckefjell.

Foto: Idar Nikolaisen

På torsdag skal styret i det statlige selskapet vurdere om drifta i Svea og Lunckefjell skal stoppes. Det sier administrerende direktør Wenche Ravlo.

– Veldig viktig uke

Wenche Ravlo

Wenche Ravlo er administrerende direktør i Store Norske. Hun ser på denne uken som utrolig viktig for kullvirksomheten på Svalbard.

Foto: Privat

– I utgangspunktet innebærer det at virksomheten i Svea avvikles fullt og helt. Dette blir en veldig viktig uke for selskapet, sier Ravlo

Styret må nå ta en avgjørelse om arbeidet skal fortsette i den nye gruva i Lunckefjell, som ligger i Svea-området. Her er det investert 1,2 milliarder kroner.

En avvikling av kullvirksomheten i Svea-området betyr at 280 ansatte kan bli sagt opp. Da er det bare 50 ansatte igjen i det som har vært hjørnesteinsbedriften på Svalbard. Legges også Gruve 7 ned i Longyearbyen, betyr det en ytterligere reduksjon av ansatte.

Stor økonomisk krise

Økonomisk er det krise for Store Norske. Nå lever de på et kriselån og støtte fra staten på 500 millioner kroner. I fjor var underskuddet på vel 500 millioner kroner. Underskuddet blir trolig stort også i år.

Årsaken til dramatikken er den lave kullprisen. Den er har sunket mye de siste åra. Det er ingen grunn til å tro at kullprisen vil øke med det første, sier sjefanalytiker Bjarne Schieldrop i Skandinaviska Enskilda Banken.

Dramatisk omstilling

– Kullprisen har gått ned de siste åra. Nå ligger den på vel 50 dollar tonnet. Det er lite som tilsier at kullprisen vil øke i tida framover. Kull blir utkonkurrert av fornybar energi som blir støttet av myndigheter mange steder i verden. Miljømessig er også kullkraft svært omstridt, motstanden er stor. Kull har også økende konkurranse fra gass, sier han.

Store Norske er avhengig av at prisen må være rundt 65 dollar for å kunne gå i økonomisk balanse.

For folk på Svalbard blir det en dramatisk omstilling dersom Store Norske nå avvikler kullvirksomheten. Dette har jo regjeringa sagt også kan bli resultatet innen utgangen av neste år.

Regjeringa jobber med ei ny stortingsmelding om Svalbard. Den kommer neste år. Store Norske, lokalpolitikere og næringslivet har lenge jobbet med alternative planer til kulldrift.

Stor bekymring

Svalbardposten skriver at det nå er stor bekymring i Longyearbyen for framtida. Arild Olsen er hovedtillitsvalgt og Aps førstekandidat til valget av nytt lokalstyre. Han sier til Svalbardposten at det vil komme for brått på dersom det nå blir vedtatt en avvikling av kulldriften. Torgeir Prytz i Svalbard Høyre er også veldig bekymret for ringvirkningene. Og folketallet i Longyearbyen, som i dag er rundt 2200, vil falle dramatisk.

Regjeringen må delta

Men dersom styret i Store Norske legger opp til en avvikling i Svea og Lunckefjell, må regjeringa inn diskusjonen, sier Wenche Ravlo.

– Vi er en 100 prosent eid av staten, og eieren vil bli involvert før en slik stor beslutning fattes, sier hun.

Og statssekretær Lars Jacob Hiim i Næringsdepartementet sier at situasjonen for Store Norske er alvorlig.

– Regjeringen følger situasjonen tett og departementet har en god dialog med selskapet, sier han til Svalbardposten.

Nyheter fra Troms og Finnmark