250.000 kroner til Sisa

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet deler ut midler til tre frivillige organisasjoner i Finnmark.
Vadsø Atletklubb får 500 000, Sisa kultursenter 250 000, mens Norges Røde Kors får til sammen kr 2.7 millioner for prosjekter fordelt på åtte fylker, skriver Altaposten. – Faktisk er det første gang vi får penger til å gjøre det vi har gjort i mange år, så her føler jeg at det også ligger en anerkjennelse fra statlig hold, sier John Tore Martinsen, daglig leder for Sisa kultursenter.