1,5 millioner skal løfte nivået på trenerne i Troms

Tromsø IL ble utfordret av breddefotballen til å «by mer på seg selv». Resultatet ble et prosjekt kalt «Trenerløftet».

HALVANNEN MILLION TIL TRENERLØFT FOR TROMS-FOTBALLEN

DET SKAL SATSES: Truls Jenssen (t.v.), her sammen med Christian Larsen og Stine Gundersen, varsler ikke «islandske tilstander» i Troms, men sier mange trenere vil oppleve en ny hverdag.

Foto: Troms fotballkrets

– Jeg tenker at trenere kommer til å oppleve en ny hverdag, sier Truls Jenssen, leder i utviklingsavdelingen i Tromsø IL.

– De vil ha noen å sparre med, og det vil si at jentene og guttene i fotballen vil ha det mye triveligere, sier han.

1,5 millioner

I dag ble «Trenerløftet» presenteret for media. Prosjektet er i regi av Tromsø IL, Troms Fotballkrets og klubbene i fotballkretsen.

Jensen forklarer bakgrunnen:

– Over nyttår kom det byklubber på banen, og utfordret Tromsø IL til å by mer på seg selv, og bidra mer ut til klubbene, forteller han.

– I to møter på vinteren ble vi enige med byklubbene sammen med de andre klubbene i distriktet, om at vi kjører en søknad opp mot Sparebank 1 Nord-Norge-fondet.

Og banken sa ja. Nå er Tromsø IL og Troms Fotballkrets blitt tildelt 1.500.000 i støtte fra fondet til «Trenerløftet». 500.00 hvert år i 2017, 18 og 19.

– Jeg er sikker på at det vil bli veldig bra, sier Jenssen.

Ansetter trenerutvikler

Målet er å heve kompetansen og rekruttere nye trenertalenter, og det blir ansatt en egen trenerutvikler. Jenssen håper prosjektet vil ha gode ringvirkninger:

– Vi håper at det skal bli lettere å ta trenerjobber, fordi de klubbene som blir med vil ha en egen trenerkoordinator, og de skal støtte seg til den trenerutvikleren som blir ansatt i prosjektet.

Trenerutvikleren må like å jobbe både på ettermiddager og i helger. Kontoret vil være på Alfheim og kunne bruke kompetansen som er der. Men han eller hun skal også være ute og treffe trenerne.

På Island har fotballforbundet lagt vekt på å ha skolerte trenere på alle nivåer:

– Vi er nok et langt stykke etter Island, men det er helt klart kjempeviktig for oss å gjøre noe for den enkelte treneren der ute som kan være ensom, sier Jenssen.

Også Norges Fotballforbund bidrar med økonomisk tilskudd til Trenerløftet