19 år gammel gutt må ut av landet – familien får bli

Familien har fått midlertidig opphold i Norge, men 19-åringen fikk avslag fra Utlendingsnemnda. Nå må han forlate familien og Norge.

Grønnåsen kirke

Støttespillerne har søkt om kirkeasyl for 18-åringen i blant annet Grønnåsen Menighet i Tromsø.

Foto: Wikimedia

Mor, far og to mindreårige søstre har fått midlertidig opphold på humanitært grunnlag. Utlendingsnemnda (UNE) anser 19-åringen å være i stand til å klare seg i hjemlandet, og begrunner med at han har et nettverk med slekt der.

Camilla Thelle er støttespiller for familien, som bor på asylmottaket i Olderdalen i Kåfjord.

– Det er veldig uforståelig at de skal gi fire av familien opphold her i ett til tre år, og den ene som er sett på som litt friskere enn de andre han skal sendes ut. Han som har klart alt fram til nå, også skal han stoppes av et lovverk.

Historien om den 19 år gamle gutten i Olderdalen i Kåfjord engasjerer og opprører mange.

– Umenneskelig det som skjer

Søknaden om oppholdstillatelse er avslått av Utlendingsnemnda. Nå må han forlate mor, far og sine to søstre her i landet.

Det kommer fram av avslaget til UNE, som NRK har fått tilgang til, at de fire familiemedlemmene sliter med sykdom.

Camilla Thelle frykter hva som vil skje når 19-åringen tvangsskilles fra familien sin.

– Jeg tenker mest på hans to mindreårige søstre som er vant til at det er han som er klippen i familien, og har vært det i mange år. Det er veldig umenneskelig det som skjer, forteller Thelle.

Søkt om kirkeasyl

Thelle synes det er merkelig at personen som er mest frisk, og som har hatt tatt vare på familien nå skal skilles fra dem. Hun er også redd for hva som kan skje med han i hjemlandet.

– Han kan risikere å bli drept. Blant annet fordi at han har erklært at han er blitt kristen, sier Thelle til NRK.

Nå har støttespillerne søkt om kirkeasyl for 19-åringen i Kåfjord, Nordreisa og Grønnåsen menighet i Tromsø.

UNE skriver til NRK at det er sendt inn en omgjøringsanmodning, hvor Utlendingsnemnda er bedt om å se på saken på nytt. Nemnda vil derfor vente med å kommentere til de har fått vurdert denne omgjøringsanmodningen.