170 millioner kroner til marin forskning

Statsministeren og fiskeriministeren la tirsdag fram regjeringens «masterplan» for marin forskning i Tromsø.

Havforskning

Regjeringen skal satse 170 millioner kroner på marin forskning de neste årene.

Foto: Allan Klo / NRK

Mer innovasjon og større verdiskapning. Det er regjeringens mål for norsk marin forskning.

Mer penger

På møtet i Tromsø i dag, lovte statsministeren og fiskeriministeren mer penger til forskning på havets ressurser. Pengene skal dels komme fra det offentlige, og dels fra næringen selv, sier de to.

Staten skal de neste årene bevilge 170 millioner kroner til denne typen forskning.

– Det er et stort behov for å produsere mer mat i verden, og marine næringer har et stort potensial her. Dersom vi skal utnytte potensialet til fulle, må vi sørge for at vi er i kunnskapsfronten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i ei pressemelding.

De viktigste tiltakene

Dette er hovedpunktene i planen:

  • Mer penger til forskning, fra stat og private.
  • Tilrettelegge for flere næringsklynger
  • Økt samarbeid mellom forskningsmiljøene
  • Økt internasjonalisering.

– Marin sektor er svaret på mange av de utfordringene verden står overfor: Behovet for økt matproduksjon, nye energikilder og det grønne skiftet. Norge kan konkurrere i verdenstoppen innen havbaserte næringer. Da må vi bli bedre til å prioritere forskningsmidlene og sørge for at forskning munner ut i innovasjon og næringsutvikling, enten det handler om å modernisere den tradisjonelle fiskeindustrien, utvikle en bærekraftig oppdrettsnæring eller å utvikle helt nye næringer basert på ressurser fra havet, sier Aspaker.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se Nordnytt med Sveinung Åsali 19:45

Se Nordnytt med Sveinung Åsali 19:45