Marita ble alvorlig brannskadet: – På tide at ministeren stanser skoleulykkene

Snart 17 år etter Maritas ulykke kommer brannskadesaken opp i Stortinget.

Ankommer Haukeland

VAR PÅ KLASSETUR: Marita Helen Hauge ble fløyet til sykehus i Uppsala i Sverige. Flere stortingspolitikere vil ta hennes historie opp med kunnskapsministeren. De mener det er på høy tid at skolene slutter å bruke rødspritbrennere.

Foto: Privat

Marita Helen Hauge ble som 13-åring i 2002 alvorlig brannskadet fra hofte til hals under matlaging på skoletur i Nordland.

Elevene hadde fått demonstrert bruken av et stormkjøkken, men kokeapparatet tok fyr da Marita skulle fylle på rødsprit.

Etter hennes ulykke har mellom 8 og 15 elever årlig vært utsatt for rødspritulykker, viser tall fra Norsk Forening For Brannskadde.

Responsen har vært overveldende, sier Marita, som fortalte sin historie til NRK.

Marita Hauge

17 ÅR ETTER: – Responsen har vært enorm, og jeg opplever det som fantastisk at min historie endelig kan føre til en endring. Det sier Marita Helen Hauge, som i september har fortalte om ulykken til NRK

Foto: Privat

– Det gjør meg utrolig godt å vite at det nå kan settes en stopper for dette. Det er så mange andre måter å lage mat på. Man trenger ikke å bruke rødsprit, sier Marita.

Hun har blitt kontaktet både av andre som har opplevd det samme, og også av skoleledere og foreldre.

– De sier det er forferdelig at det har tatt så mange år. Det er 17 år siden min ulykke. Det er så mange ulykker som har skjedd etter det. De reagerer på at det ikke er tatt lærdom av det tidligere, sier hun.

Ber kunnskapsministeren ta grep

En gjennomgang NRK har gjort viser 17 skadede barn og unge i ulykker lik Maritas de siste ti årene. Sist gang var i august, da to elever fra Tromsdalen videregående skole fikk brennende rødsprit på kroppen.

Dette viser tydelig at nasjonale retningslinjer må på plass, sier stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti i Nordland, Mona Fagerås, og ber kunnskapsministeren ta grep.

– Jeg håper og tror at ministeren virkelig tenker gjennom sitt og skolenes ansvar for at utstyret som benyttes er sikkert og trygt, slik at vi ikke får flere slike historier som Maritas.

Også stortingsrepresentanten fra Nordland Senterparti, Willfred Nordlund, ber statsråden vise initiativ overfor skolene. Frps representant sier de diskuterer saken internt.

NRK har også blitt kontaktet av foreldre, lærere og foreningsledere som gir uttrykk for at de frykter risikoen ved at unger har befatning med rødspritbrennere.

Mona Fagerås (SV) Fylkesråd for næring i Nordland

MONA FAGERÅS (SV): – Mener kunnskapsministeren det er forsvarlig å la elever bruke rødspritsbrennere i skolens regi, og vil i tilfelle ministeren sørge for at lærere har tilstrekkelig kunnskap om hvordan slike skal brukes?

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Brenner med usynlig flamme

Rødsprit brenner med en usynlig flamme. Spesielt når det er lite rødsprit igjen, er det vanskelig å se at det brenner.

Hvis man da skal etterfylle rødsprit vil det blusse opp og man kan risikere å få en stor ulykke.

NRKs gjennomgang viser også at flere av skolelederne sier det har vært gjennomført opplæring, og betegner hendelsene som uhell.

Leder av Norsk Forening For Brannskadde (NFFB), Kenneth Wangen, sier det er svært sannsynlig at en ulykke vil skje igjen, og har varslet politianmeldelse av neste skole der en slik hendelse skjer.

Marita Hauge, brannskader

BRANNSKADENE GROR: Bildet til venstre viser Maritas skader 25 dager etter ulykken. Bildet i midten viser Marita et halvt år etter ulykken. På bildet til høyre har det gått et år siden klasseturen med Inndyr ungdomsskole.

Foto: Privat

– Forbud, anmeldelse eller saftige bøter

Det er skolene som har ansvar for sikkerheten til elevene. Dersom det skjer en ulykke der det er grunn til å stille spørsmål ved sikkerheten, er det opp til foreldrene å gå til anmeldelse.

NRK kjenner til at det ved et annet tilfelle enn Maritas har vært vurdert, men at foreldrene til det skadede barnet vurderte belastningen av en sak mot skolen som for stor.

Marita er klar på hva kunnskapsministeren bør gjøre.

– Han må si at ingen får lov å bruke rødsprit, og at man risikerer anmeldelse eller en saftig bot dersom man gjør det. Det er en liten pris å betale sammenliknet med å få flere ulykker der barn skades og merkes for resten av livet.

Brannskader Marita Hauge

FØRSTE GANG UTEN BANDASJER: Det ble et tøft møte med Maritas venstre arm, for både mamma og henne arm. Ikke før lenge etterpå fikk hun vite at legene hadde vurdert amputasjon. De ville ikke si alt til den da 13 år gamle jenta.

Foto: Privat

Når stortingspolitikere har stilt spørsmålet til kunnskapsministeren i Stortinget har han en uke på å svare på forespørselen. Henrik Asheim er for tiden konstituert i rollen og vikarierer for Torbjørn Røe Isaksen, som er ute i pappapermisjon.

NRK har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet, samt med Justis- og beredskapsdepartementet, men har blitt henvist videre til Utdanningsdirektoratet der man forvalter det eksisterende regelverket. Der opplyser kommunikasjonsrådgiver Doris Amland at det er skoleeier som er ansvarlig for å ivareta elevenes sikkerhet.