150.000 talentkroner utdelt

Intro-fondet delte ut sine første midler i dag. Sjekk hvem som fikk penger!

Ni unge talenter mottok i dag stipend fra Intro – fond for kulturnæringen i Tromsø.

Dette er kulturnæringsfondets første tildeling av midler.

Totalt deler de ut 150.000 kroner.

De som har fått taltentstipend, er:

  • Julie Alapnes Normann (musikk)
  • Mimmi Tamba (musikk)
  • Johanne Ballovare (musikk)
  • Stian Ottesen/ Oter (musikk)
  • Rolf Ole Rydeng Jenssen/ Jabba the Butt (musikk)
  • Disha Iris Lundberg (billedkunst)
  • Espen Olaisen (film)
  • Kjetil Karolius (arrangør/events)
  • Thabiso Dibakwane (dans/ undervisning)

Torsdag 4. november arrangeres et nytt informasjonsmøte om talent-stipendet. Neste søknadsfrist er 15. november. INTRO skal dele ut 500.000 årlig til talenter i Tromsø-regionen.