Hopp til innhold

Neseblødningene i militærleir: – Inneklimaet kan gå ut over forsvarsevnen

Soldatene kan ha rett i at inneklimaet på kasernen Sannan i Skjold leir påvirker helsa deres. Tilfeller av neseblod har blitt rapportert i flere militærleirer.

Soldater går forbi kasernen Sannan i Skjold leir.

Soldatene som bor i kasernen Sannan har den siste uka vært på øvelse – uten tilfeller av neseblod. Nå er de tilbake i Skjold leir.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Forsvarets hovedverneombud, Thomas Normann Hansen, forteller at de er kjent med tilfeller av neseblod ved Porsangermoen, Kirkenes og Bodø fra tidligere.

Det er ikke bra for verken tjenestenemnda eller Forsvaret. Det er ikke slik vi skal ha det. Soldatene er ikke fornøyd med at det er sånn. De ønsker flere nye kaserner med moderne standard, moderne ventilasjon og god velferd.

I løpet av en drøy måned har det blitt rapportert inn rundt 150 tilfeller av neseblod hos soldater som tjenestegjør i Skjold leir i Målselv kommune.

Mange av tilfellene kan knyttes til kasernen Sannan, men det er ikke konkludert at det er den som forårsaker verken neseblodet eller luftveisproblemene som mange av soldatene opplever.

Hansen opplyser at soldatene som bor i Sannan den siste tida har vært ute på øvelse. Mens de har vært ute av kasernen har ingen rapportert om nye neseblodtilfeller.

Hovedverneombud i Forsvaret, Thomas Hansen, foran den omdiskuterte kasernen Sannan.

Hovedverneombud i Forsvaret, Thomas Norman Hansen.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

Forskere på inneklima ser ikke bort fra at et gammelt bygg som Sannan kan være årsaken til neseblødninger.

– Det kan være mulig at inneklimaet fører til neseblod. Men denne problemstillinga har vi ikke vært borti tidligere, sier professor Guangyu Cao ved NTNU.

Cao viser til at man er mer utsatt for blødning og infeksjoner ved tørr luft. Om det er veldig kaldt ute og lite fuktig luft, så vil også lufta inne bli tørrere ved oppvarming.

Professor Guangyu Cao ved NTNU.

Professor Guangyu Cao ved NTNU.

Foto: NTNU

Cao presiserer at han ikke kjenner til hvilke målinger som er gjort på kasernen Sannan, og derfor ikke kan svare på hvordan inneklimaet er der.

– Hvis det ikke er nok luftmengde inne, så kan det også være en årsak til at inneluftkvaliteten ikke er så god.

Slik bor soldatene på kasernen Sannan, hvor flere tilfeller av neseblod har blitt rapportert.

Slik bor soldatene på kasernen Sannan, hvor flere tilfeller av neseblod har blitt rapportert.

Mangelfull ventilasjon

Bedriftshelsetjenesten har vært på befaring og vurdert kasernebygget. De er rimelig sikker på at neseblodtilfellene har sammenheng med generelt dårlig luftkvalitet og et gammelt hus. Kasernen Sannan ble bygget i 1955.

Det er mye som tyder på at det er for lite ventilasjonskapasitet i forhold til hvor mange som bor på rommet og hvor mye støv og partikler som dannes fra aktiviteten i huset, sier Morten Skandfer, bedriftsoverlege for Forsvaret i Nord-Norge.

Morten Skandfer, førstekandidat for Troms Venstre

Morten Skandfer, bedriftsoverlege for Forsvaret i Nord-Norge.

Foto: Elise Holdal / NRK

Han understreker at bygget skal kunne gi soldatene et forsvarlig arbeidsmiljø, slik arbeidsmiljøloven sier.

– Det skal være ordentlige forhold der folk bor og jobber. Soldatene her er på jobb hele vernepliktsåret sitt. De er på jobb der de bor.

Et ventilasjonsanlegg montert øverst i et hjørne i dusjen.

Ventilasjonsanlegget på kasernen har behov for å byttes ut.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Milliardetterslep

Bedriftshelsetjenesten har ikke holdepunkter for å si at bygget er helsefarlig.

Men vi kan spørre oss hva er en helsefare? Det å ha lav komfort er et helseproblem, men ikke en helsefare, sier Skandfer.

Så er det viktig å få med seg at neseblødning, selv om det er ubehagelig, er ikke et alvorlig symptom. Det er et komfortproblem, og det skjønner vi.

Anbefalinga deres er klar:

Vi anbefaler at dette bygget utbedres. Vi er i dialog med de som har ansvaret for dette.

Gulvbelegg og dørterskler er slitte.

Det er mye slitasje på bygget fra 1955.

Hovedverneombudet stiller seg bak hovedombudets krav om at det settes av penger til renovering av bygg soldater bor i.

Forsvaret trenger å bytte ut flere av kaserne over hele landet, sier Norman Hansen.

Forsvarsombud Roald Linaker sier at han også forventer at problematikken blir tatt tak i, med løsninger på kort og lang sikt.

Man må finne ut av hvorfor man har den situasjonen der og få gjort de tiltakene som skal til på kort sikt. På lengre sikt må man sørge for at både de vernepliktige og ansatte har gode boforhold, sier han.

Han påpeker at renoveringsetterslepet for bygninger der ansatte og soldater bor, er i milliardklassen.

Både vernepliktige, tillitsvalgte og forsvarsombudet har gjentatte ganger påpekt dette i årlige rapporter. Linaker mener regjeringa burde bevilge mer penger til renovering. Det spesielt siden antallet vernepliktige og ansatte i Forsvaret skal økes.

Roald Linaker

Forsvarsombud, Roald Linaker.

Foto: Bernt Snorre Johansen

Vi har situasjoner hvor kaserne har blitt stengt på grunn av mugg og sopp i dusj og sanitære rom, og det er dårlig ventilasjon. Det handler om trivsel, men det handler først og fremst om ivaretakelse og HMS. Dette kan gå utover tjenesten, og i verste fall kan det gå utover beredskapen.

Les også: Raser over at soldater fortsatt må bo i helseskadelige bygg: – Vi trenger et ordentlig krafttak

Taket på et sanitærrom på en av kasernene i Porsangermoen leir.
Taket på et sanitærrom på en av kasernene i Porsangermoen leir.

Ønsker nye kaserner

Forsvarsbygg Nords regionsjef, Signe Woldseth Søreng, sier de er kjent med forholdene som beskrives i Skjold leir. De jobber med Hæren og Hærens vernetjeneste for å følge opp saken. De er allerede i gang med konkrete, kortsiktige tiltak.

Vi har gått inn med kanalrens, og vi jobber og nå med innregulering av ventilasjonsanlegget, i tillegg til øvrige tiltak som gjøres.

Blant annet ser de på hvor mange som kan bo sammen på ett rom for å bedre luftforholdene.

Oversiktsbilde av ett av rommene. Røde skap på høyre side, vasker og dør rett fram, og køyeseng til venstre.

Det bor seks soldater på hvert rom. Nå skal man prøve å redusere det til fire for å bedre luftkvaliteten.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Søreng er tydelig på at til tross for ekstrabevilgninger for inneværende år, så har de på langt nær nok midler til å ta igjen det nasjonale etterslepet.

– Derfor er det så viktig at vi samarbeider godt med forsvaret og forsvarets vernetjeneste for å prioritere riktig. At vi bruke midlene der det er mest kritisk og får gjort tiltak, samtidig som vi får et supplerende tiltak med ekstra bevilgninger som fremmer bolyst.

Forsvarsbygg må ta hensyn til at Sannan er vernet når bygget skal renoveres.

Kunne dere gjort flere tiltak på kasernen, uten å gå på kompromiss med føringene fra riksantikvaren?

Vi jobber kontinuerlig med det. Vi har hatt flere fornyelsestiltak på vernede kaserner, og skal gjøre flere fremover. Men for Sannan har vi ikke tiltak på per nå.

Seksjonssjef hos Riksantikvaren, Linda Veiby, understreker at vern ikke skal gå på bekostning av helse.

Linda Veiby

Linda Veiby, Seksjonssjef hos Riksantikvaren.

Foto: MIKAEL SJÖBERG

Selvfølgelig skal ikke folk bli syke på grunn av vernehensyn. Vern er ikke en unnskyldning for manglende vedlikehold, og det bør være fullt mulig å finne gode løsninger i fredede bygg for dagens behov, sier hun.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har bedt Forsvaret og Forsvarsbygg redegjøre nærmere om detaljer i denne saken.

Pressekonferanse Rena leir. Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Bjørn Arild Gram holder pressekonferanse.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Regjeringen er opptatt av å sørge for at bygningsmassen våre vernepliktige og ansatte bruker har en god og forsvarlig standard. Derfor har vi styrket budsjettet for vedlikehold av bygg som er knyttet til personlig bruk både i 2022 og 2023, sier han.

Les også: Mener boforholdene er så elendige at flere ansatte ikke holder ut

Kaserne i Skjold
Kaserne i Skjold