Hopp til innhold

15 kommuner i nord vurderer søringkarantene

15 ordførere i Nord-Norge opplyser at deres kommune vurderer å innføre søringkarantene. 13 holder døra på gløtt og 15 sier nei til en slik karantene. Helseministeren ber kommunene unngå dette.

Tromsø

Tromsø i vinteridyll. Kommunen oppfordrer folk sørfra til å holde seg unna, hvis ikke innføres det søringkarantene.

Foto: Kyrre Lien / NTB

NTB har stilt spørsmål til alle ordførere i Nordland og Troms og Finnmark om deres kommune vil vurdere å innføre søringkarantene på grunn av mutantutbruddet i Nordre Follo og nedstengningen av Oslo og ni andre kommuner.

43 ordførere har svart, og et klart flertall av dem er enten i gang med vurderingen av søringkarantene, eller sier dette er noe som kan komme opp til vurdering dersom situasjonen utvikler seg. 15 sier nei til søringkarantene.

NRK gjorde samme sjekk lørdag, og fikk svar fra flere som sa de ville ta det opp med kommunens krisestab.

Flere av ordførerne tar til orde for en regional koordinering av en søringkarantene, mens enkelte støtter Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) som lørdag ba regjeringen vurdere å isolere Østlandet med et utreiseforbud.

– Søringkarantene er ikke noe vi vurderer sånn umiddelbart. Men samtidig har vi iverksatt det tidligere, og vi mener det kan være et virkemiddel som er nødvendig, sa Wilhelmsen til NRK lørdag.

Ber Nord-Norge la være

Helseminister Bent Høie (H) forstår at kommuner er redde for å få mutantviruset, men ber kommunene la være å innføre egne karanteneregler for Oslo-folk.

Høie sier han forstår bekymringen, men ikke støtter tanken om søringkarantene.

– Regjeringen anbefaler ikke kommunene å innføre egne regler om karantene. Om det gjøres, bør veilederen om lokale karanteneregler følges, sier Høie til NTB.

Vil ha fellestiltak

Men noen kommuner vil gjerne samles om tiltakene.

– Kommunens kriseledelse følger med på det som skjer sørpå. Den såkalte søringkarantenen er et av mange tiltak som kan bli aktuell om situasjonen forverrer seg, sier ordfører Svein Atle Somby (Ap) i Karasjok kommune til NTB.

– Ja, det kan bli aktuelt. Viktig da at regionen og fylkene står sammen, sier ordfører Helene Berg Nilsen (Ap) i Tjeldsund.

Ordfører Ellen Schjølberg (Sp) i Grane kommune sier kommunen foreløpig ikke har vurdert en karantene, men at det kan bli aktuelt hvis situasjonen forverrer seg.

– En ting vi har lært i pandemien er å ikke si noe for bombastisk om fremtiden. Vi ser at vi har tatt beslutninger vi ikke hadde trodd vi skulle gjøre tidligere, sier hun.

I Lødingen kommune er budskapet at eventuelle tiltak må være regionale, hvis det skal vurderes.

– I Lødingen kommune følger vi utviklingen på Østlandet tett. Situasjonen er bekymringsfull, men vi er ikke der at vi innfører tiltak nå. En avgjørende og viktig faktor er å hindre mennesker fra disse områdene til å reise ut, sier ordfører Hugo Jacobsen (Ap) i Lødingen kommune.

Kveldsbelysning over Oslo by

Oslo er nedstengt, og ordførere i Nord ser helst at folk herfra holder seg unna.

Foto: Berit Roald / NTB

Håper Oslo-tiltak har effekt

Flere ordførere viser til at de regionale tiltakene forhåpentlig vil ha effekt og hindre ukontrollert spredning av det muterte viruset i landet.

– I vår når det ble innført karantene for dem som kom fra områder med mye smitte, var det ikke innført slike lokale tiltak i disse områdene. Det er derfor vi vurderer at det per i dag ikke er behov for en karanteneplikt for reisende fra Oslo-regionen. Uansett er denne mutasjonen mye hissigere og vi vil følge situasjonen nøye, og fortløpende vurdere om strengere tiltak vil bli nødvendig, sier ordfører Marlen Rendall Berg (Sp) i Fauske kommune.

Statsforvalteren i både Nordland og Troms og Finnmark har frarådet reiser til Oslo-området nå. Det blir tatt godt imot av ordførerne i nord, men kan vise seg ikke å være nok, advarer enkelte.

– Ut fra meldingen fra regjeringen og statsforvalteren i Nordland om at smitteutbruddet i østlandskommunene betegnes som svært alvorlig, så vil det være korrekt å vurdere en slik karantene. Vår oppgave er å igangsette tiltak for å begrense smittespredning, så hvis ikke anmodningen er nok, så vil ytterlige strengere tiltak være nødvendig, sier ordfører John Danielsen (Sp) i Øksnes kommune.

Alta sentrum

Det kan bli aktuelt med søringkarantene i Alta, sier ordfører Monica Nielsen (Ap).

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Tester tilreisende

Flere kommuner, som Alta og Tromsø, har innført krav om testing av tilreisende.

– Kommunens kriseledelse følger situasjonen nøye og dersom ting utvikler seg i negativ retning kan det bli aktuelt å iverksette tiltak, sier Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap).

Spørsmålet om søringkarantene vil bli tatt opp til behandling i flere kommuner de kommende dagene. I Hammerfest behandles saken søndag kveld.

– Et av tiltakene vi vil vurdere når vi møtes igjen, er en fritidskarantene for alle innreisende sørfra. Dette fordi kommunen har en stor andel arbeidsinnvandring, både fra utlandet og innenlands, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap).

I Vefsn kommune ber også alle teste seg, men holder litt igjen på karanteneplikt.

– Vi vil diskutere det, men foreløpig er situasjonen grei her, men vi ser det an. Vi vet at søringkarantene virker bra, men det krever mye ekstra arbeid med dispensasjoner og det er mye «hesp» for mange. Det er et alvorlig skritt å ta, men vi så i fjor at det virket bra, sier ordfører Berit Hundåla til NRK.

Svolvær

I Lofoten ønsker de ikke søringkarantene foreløpig.

Foto: Atle Markeng / NRK

Sier nei til karantene

Remi Solberg (Ap), ordfører i Vestvågøy, er blant de 16 som sier klart nei til en søringkarantene.

– Dette tiltaket er ikke aktuelt å iverksette i vår region nå. Jeg har vært i kontakt med de andre regionrådslederne i Nordland som uttrykker det samme, sier Solberg, som er leder i Lofotrådet.

Heller ikke i Salten er det ønske om søringkarantene foreløpig.

– Vi følger situasjonen nøye og vi prøver å samkjøre oss i Salten mellom alle kommunene og vi har ukentlige møter. Slik situasjonen er nå er det vel ingen grunn til å gjøre drastiske grep. Men det kan endre seg fort. Slik det er nå følger vi nasjonale anbefalinger, sier ordfører Rune Berg (Sp).

I Vågan sier kommuneoverlege Jan Håkon Juul til NRK at søringkarantene kun ga mening i den helt spesielle situasjonen i starten av pandemien.

– Da var det nesten ingen smitte i nord, og mye smitte i store deler av Sør-Norge. Nå har vi imidlertid smitte av og på i det meste av landet, inkludert Nord-Norge. Det er for eksempel ikke lenge siden det var et stort utbrudd i Harstad, sier Juul.

Ordfører i Båtsfjord, Ronald Wærnes (Ap) sa til NRK i går at han er glad for at regjeringen nå tar tak i situasjonen der utfordringene er, og ikke stenger ned hele landet.

– Per nå har vi ikke diskutert om vi skal opprette en kontrollpost langs veien slik som i fjor. Men vi kommer til å diskutere dette med krisestaben på mandag, så får vi se hva vi konkluderer med, sier Wærnes.