Hopp til innhold

135 norske tunneler oppfyller ikke minstekravet til sikkerhet

Nå vil overvåkingsorganet ESA se på saken.

Brann i vogntog i Gudvangatunnelen

Det har vært flere branner i Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane. Den forventes å være ferdig oppgradert i september 2020.

Foto: Voss brannvesen

Bedre brannsikkerhet, ventilasjon og belysning var noen av kravene da EU la frem sitt tunnelsikkerhetsdirektiv i 2004.

Men fristen i 2014 ble for kort for norske myndigheter. Den ble først utsatt med fem år, til 2019.

En gjennomgang NRK har gjort viser at heller ikke det var nok:

Fortsatt har 135 tunneler for dårlig standard til at de oppfyller kravene fra EU.

Og mest sannsynlig, klarer man heller ikke å bli ferdig med alle innen to år heller.

Oddvar Kaarmo

Sjefingeniør i Vegdirektoratet, Oddvar Kaarmo, sier de i ytterste konsekvens vil stenge tunnelene hvis sikkerheten ikke er god nok.

Foto: Lars Eie / NRK

– På grunn av hensynet til trafikken tar arbeidene lengre tid enn antatt. Enkelte steder er det vanskelig å finne gode omkjøringsveier. Det gjør at arbeidene bare kan gjøres over kortere perioder.

Det sier sjefingeniør i Vegdirektoratet, Oddvar Kaarmo, om hvorfor det tar så lang tid å få sikkerheten på plass.

Mange fylkesveitunneler er for dårlige

Allerede i 2016 fikk myndighetene skarp kritikk fra Riksrevisjonen. Arbeidet med å utbedre tunnelene tok for lang tid.

Totalt 217 tunneler på riksveinettet skal utbedres, og arbeidet er nå drøyt halvveis. I 2014 ble også kravene gjeldende for fylkesveiene.

Bare i Nord-Norge er det per nå 35 fylkesveitunneler som ikke oppfyller minstekravene. Her fraktes det store fisketransporter og farlig gods.

Tunnelsystemet under Tromsø beskrives som en labyrint.

Bytunnelene i Tromsø er en av flere tunneler som ikke har god nok sikkerhet, blant annet i forhold til brann.

Foto: Marita Andersen/NRK

I Tromsø har brannvesenet fryktet en katastrofe, og gitt alle vogntog forbud mot å kjøre gjennom tunnelene.

Ventilasjonsanlegget antas ikke å kunne kontrollere en 100MW brann, ut fra målinger utført i 2018. Antall personer som eksponeres kritisk, avhenger av trafikken. Ved en rushtidssituasjon kjører anslått 250-300 personer inn i tunnelen.

HOJ Consulting GmbH & RED Consulting AS / Begrenset detaljert risikoanalyse – Bytunnelene i Tromsø 2018

– Problemet er om vi ikke kommer til og det eskalerer. Da kan konsekvensen bli tap av menneskeliv, sa branningeniør i Tromsø Brann og Redning, Arild Warholm.

Fristen for å få fylkesveitunnelene ferdig er i 2025.

– Det er ikke realistisk i det hele tatt. Det kan være mulig for 10 fylkesveitunneler i Troms. Det handler mye om økonomiske prioriteringer, så det må nesten fylkeskommunene si noe om, sier avdelingsdirektør Tore Lysberg i Statens vegvesen.

ESA følger saken

– Enkelte tunneler er veldig kostnadskrevende å få satt i stand. Da må vi prioritere. Forsinkelser vil det bli, sier sjefingeniør Oddvar Kaarmo i Vegdirektoratet.

Norge har rapporteringsplikt når det kommer til viktige transportveier. Dette er tunneler på både riksveier- og europaveier som kalles for TEN-T.

Rapporten skal vise hvordan de jobber for sikre de eldre tunnelene.

– Disse skal prioriteres. Hvis det er tvil om tunneler er sikre å bruke, vil vi sette i gang sikkerhetstiltak. I ytterste konsekvens stenger vi dem. Vi rapporterer til ESA om eventuelle forsinkelser, sier Kaarmo.

Nå vurderer ESA Norges etterlevelse av kravene.

Dersom noen land ikke etterlever kravene kan de få et formelt varsel fra EU. I oktober gikk et varsel ut til fem land: Belgia, Bulgaria, Kroatia, Italia og Spania.