Én av mannskapet har testet positivt på koronatesten – 12 andre har symptomer

13 av besetningsmedlemmene på KV «Andenes» er satt i isolasjon på Sjøforsvarets marinebase i Ramsund i Sør-Troms. Sjøl om bare én av dem har testet positivt på covid-19, utelukker ikke skipslegen at flere er smittet.

Testing

Her testes mannskapet om bord på kystvaktskipet «Andenes»

Foto: Kystvakten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er blitt anbefalt av FHI å utføre ny testing om tre til fem dager. Det handler om inkubasjonstid, sier Jon Magnus Haga.

Han er skipslege om bord på KV «Andenes», men også avdelingslege for hele Kystvakta.

Skipslege

Skipslege Jon Magnus Haga om bord på KV «Andenes».

Foto: Kystvakten

Det var mandag at skipet som da befant seg i vernesonen rundt Svalbard, avbrøt toktet og satte kursen mot Tromsø. Da hadde ti av mannskapet utviklet lette forkjølelsessymptomer.

For å være føre var, ble disse besetningsmedlemmene satt i isolasjon om bord. Da fartøyet onsdag kom til Tromsø, ble til sammen 12 personer testet. Ett av prøvesvarene ga utslag på covid-19.

Torsdag morgen hadde enda et besetningsmedlem utviklet forkjølelsessymptomer. Til sammen er nå 13 personer satt i land i Ramsund og isolert der.

– Det er både befal og vernepliktige, opplyser Haga.

Torsdag morgen ble også resten av besetningen, som består av totalt 62 personer, testet for covid-19. Prøvesvarene ble sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Testingen foregikk på helikopterdekket.

Resultatene er venta å være klare senest fredag morgen.

Har vært om bord i andre fartøy

Smittesporingen er allerede i gang. Den foretas av San Sjø, som er saniteten i Sjøforsvaret.

Underveis i toktet har KV «Andenes» vært i kontakt med andre mennesker om bord på andre fartøy.

– Vi samhandler med andre offentlige aktører. Vi bytter mannskapsmedlemmer og i dette toktet har vi utført fiskeriinspeksjoner. Så der jobber vi med smittesporing for å se om vi kan ha utsatt andre for risiko.

Haga poengterer at når Kystvakta gjennomfører fiskeriinspeksjoner, så gjøres det med smitteverntiltak som å holde avstand og å bruke munnbind.

Haga mener risikoen for at mannskapet har smittet andre, er lav.

– Men man kan aldri utelukke noe. Det er mye man ikke vet om dette viruset, men vi har gjort det vi har kunnet for å unngå å påføre andre smitte. Det er viktig for oss å ikke bidra til smittespredning.

Forberedt på smitte

Foreløpig er det usikkert hvor den bekrefta smitta personen kan ha fått sykdommen.

De fleste i besetningen mønstret på 24. juli. Etter dette kom det flere mannskaper om bord.

Underveis har to besetningsmedlemmer forlatt skipet. Disse to er nå i karantene på land.

KV Andenes

Onsdag formiddag ble 12 besetningsmedlemmer på KV «Andenes» testa for covid-19. 11 testet negativt, men testen kan ha vært tatt for tidlig i sykdomsforløpet.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Besetningen om bord har nå ti dagers karantene. KV «Andenes» er fortsatt operativt, men som et føre-var-prinsipp har det lagt til kai i Ramsund.

– Det smittebildet vi ser nå, kan vi håndtere selv med de ressursene vi har. Sykdomsforløpene har vært milde, så det har ikke vært behov for annen behandling enn isolasjon. Men vi har en kontinuerlig dialog med sivile helsemyndigheter, sier skipslegen.

– Ingen grunn til engstelse

Torsdag møttes beredskapsgruppen i Tjeldsund kommune for å diskutere den oppståtte situasjonen. Der har det tidligere bare vært ett smittetilfelle.

Ordfører Helene Berg Nilsen sier innbyggerne ikke behøver å engste seg for smitte.

Ordfører

Ordfører Helene Berg Nilsen i Tjeldsund kommune.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Det er ingen av dem som er om bord på båten som kommer til å vandre rundt verken på butikken eller ute blant folk. De blir tatt vare på og håndtert ut fra Folkehelseinstituttets regler.

Status Norge

Sist oppdatert: 21.09.2020
678
Siste uke
23
Innlagt
267
Døde