Hopp til innhold

13 asylsøkere sendt tilbake til Russland

Politiet opplyser at totalt 13 personer i kveld er blitt returnert til Russland. Uttransporten av asylsøkere over grensa på Storskog vil fortsette de neste dagene.

Asylretur Ankomstsenter Finnmark

En buss hentet tirsdag 13 asylsøkere ved Ankomstsenter Finnmark og fraktet dem over grensa til Russland.

Foto: Stian Strøm/NRK

Etter det NRK kjenner til vil bussen med de 13 personene om bord kjøre direkte til flyplassen i Murmansk.

Personene som er sendt ut av Norge i kveld har enten gyldig visum til Russland eller annen oppholdstillatelse, opplyser politioverbetjent Tor Espen Haga i Politiets utlendingsenhet.

Overlates til russiske myndigheter

Han avviser at dagens retur skiller seg fra andre returer Politiets utlendingsenhet gjennomfører.

Tor Espen Haga

Tor Espen Haga, politioverbetjent i Politiets utlendingsenhet

Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Denne returen blir gjort som alle uttransporter. Vi transporterer personene over til det landet de skal til og overlater dem til det lands myndigheter. Hva som skjer videre da er opp til russiske myndigheter å svare for.

– Hva skjer med de personene som fremdeles bor i Ankomstsenter Finnmark?

– I de sakene vil saksarbeidet fortsette. Dersom det fattes en beslutning om at personene ikke har lovlig opphold i Norge, vil de bli returnert. Ingen av personene som i dag har blitt returnert til Russland har fått et utvisningsvedtak, sier Haga.

Uttransportene fortsetter

– Hadde dere planlagt å transportere ut mer enn 13 personer i dag?

– Vi har planer om å uttransporterte alle som har fått et avslag på sin asylsøker eller oppholder seg ulovlig i Norge. Det er saksavgjørelsen som avgjør om de personene som nå er igjen på Ankomstsenter Finnmark skal uttransporteres eller ikke, sier Haga.