Hopp til innhold

Flere mistet livet i trafikken i 2022 enn året før: – Et mørkt år for trafikksikkerheten

38 flere mistet livet på veiene i 2022 enn i 2021. Samferdselsministeren mener det er en viktig påminnelse om at det fortsatt er en lang vei å gå for å nå nullvisjonen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på befaring ved Strynefjellstunnelen sommeren 2022

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er klar på at vi fortsatt har en lang vei å gå for å nå nullvisjonen.

Foto: Kristoffer Rød-Lindberg / Samferdselsdepartementet

I løpet av året 2022 mistet 118 personer livet på norske veier, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

– Året vi nå har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten. Altfor mange kom aldri fram dit de var på vei, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

– Ulykkesbildet vi har hatt i 2022 er svært bekymringsfullt, og er en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet.

Det er særlig sommermånedene mai-august som skiller seg negativt ut sammenlignet med fjoråret, viser tallene.

– De to viktigste forklaringene på den store økningen i antall drepte, i 2022 sammenlignet med 2021, er naturlige statistiske variasjoner og trafikkvekst, sier avdelingsdirektør hos Statens vegvesen, Guro Ranes.

 Guro Ranes, avdelingsdirektør, Statens vegvesen

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes, sier at flere folk på veiene i 2022 enn 2021 henger sammen med flere omkomne.

Foto: Statens vegvesen

– I 2021 var det positivt og uvanlig få omkomne, og vi har i tillegg sett økt trafikk på vegene etter at restriksjonene i forbindelse med pandemien ble opphevet.

Møteulykker og utforkjøringer har kostet flest liv viser statistikken fra vegvesenet.

– Både møte- og utforkjøringsulykker er relativt vanlige, men de er i tillegg ofte svært alvorlige. Dette skyldes at det er høy fart og mye energi som skal utløses i slike ulykker, sammenlignet med for eksempel kryssulykker og påkjøring bakfra, sier Ranes.

Les også: Lange køer etter dødsulykke på E18

Dødsulykke Tvedestrand
Dødsulykke Tvedestrand

Stor forskjell på menn og kvinner

Andre ulykker i statistikken kan for eksempel være ulykker med dyr involvert, hull i vegbanen eller et enslig kjøretøy som velter, ifølge Ranes.

Også i år er det stor forskjell i antall kvinner og menn som er drept.

– En viktig grunn til at det er flere menn som omkommer i trafikken, er at de gjennomsnittlig kjører flere km i løpet av et år, sier Ranes.

– For unge menn er imidlertid årsaken at de generelt tar høyere risiko en unge kvinner.

Kjør rusfritt og hold fartsgrensene

Avdelingsdirektøren er klar på hva hun mener er det viktigste for å unngå trafikkulykker i 2023.

  • Vær oppmerksom i trafikken
  • Hold fartsgrensa og kjør etter forholdene
  • Husk bilbelte
  • Kjør rusfritt

– Dersom vi alle gjør vårt beste på disse områdene kan vi spare mange liv og hardt skadde i trafikken.

– Fortsatt en lang vei å gå

Det jobbes nå for fullt med å analysere årsakene til ulykkene i 2022.

Alle dødsulykker blir gjennomgått av Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe, opplyser samferdselsdepartementet.

Samferdselsministeren trekker frem at det har vært jobbet målrettet og effektivt med trafikksikkerhet fra mange ulike aktører over flere tiår.

– Vi har fått sikrere kjøretøy og mer effektive kontroller, bedre rednings- og skadehåndtering, og en satsing på utbygging og utbedring av veinettet har hatt effekt, sier Nygård.

– I tillegg har det vært jobbet godt med det trafikantrettede og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet. Dette trykket skal vi bidra til å holde oppe, sier Nygård.

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken er fortsatt ledestjernen i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, opplyser Samferdselsdepartementet i pressemeldingen.

– Vi har fortsatt en lang vei å gå for å nå nullvisjonen. Ulykkesutviklingen i 2022 viser at det er helt avgjørende at vi holder fokuset og innsatsen oppe i trafikksikkerhetsarbeidet. Det arbeidet fortsetter i 2023, sier Nygård.

Les også: Dødsulykke i Tromsø: To menn omkom i utforkjøring

Skattøra i Tromsø, der en dødsulykke fant sted lørdag morgen 16. juli.
Skattøra i Tromsø, der en dødsulykke fant sted lørdag morgen 16. juli.