Psykisk syke i Vest-Finnmark må vente dobbelt så lenge på hjelp

Psykisk syke i Vest-Finnmark må vente må vente over dobbelt så lenge på behandling, som i resten av landet. Det kan få forferdelige konsekvenser, mener tidligere pasient.

Barn og unge i psykiatrien

Gjennomsnittlig forventet ventetid VVP per mai 2012 er på 113 dager i Vest-Finnmark.

Foto: colourbox.com

På landsbasis var gjennomsnittlig ventetid på voksenpsykiatrisk behandling 46 dager i 2011.

I Vest-Finnmark derimot må psykisk syke vente i gjennomsnitt 113 dager før de får behandling.

Rett side av fylket

Oddgeir Bjønnes

Oddgeir Bjønnes som bor i Øst-Finnmark fikk rask hjelp da han ba om det.

Foto: Privat

Da Oddgeir Bjønnes som bor i Kirkenes ble syk i 2004, var det godt han bodde i Øst-Finnmark. Der ble han innlagt fire dager etter han ba om hjelp. Han tror lang ventetid kan få forferdelige konsekvenser.

– Jeg hadde ikke taklet det. Hadde jeg måttet vente i kø, hadde ikke jeg levd i dag. De spiller med helsa til folk som er psykisk syke, sier Bjønnes.

Norsk lov

Akutt psykisk syke skal etter norsk lov bli prioritert med en gang. Men pasienter som ikke anses å være like akutt syke kan få lengre ventetid, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og andre faktorer som er spesielle for den enkelte.

Alta helsesenter

På helsesenteret i Alta må psykisk syke vente lenge før de får hjelp.

Regionsekretær i Mental Helse Finnmark Lisa Haug, mener at forventet gjennomsnitts ventetid godt over hundre dager, er altfor mye.

– For de med kraftige psykiske problemer er det traumatisk. Når de går over dørstokken og ber om hjelp har de gått langt allerede. Og hvis de da ikke får hjelp, kan konsekvensen være at de ikke klarer mer, sier Haug.

– Ikke greit

Robert Kichter

Leder for distriktspsykiatrisk senter Robert Kechter skulle gjerne sett at ventetiden var kortere.

Foto: Torgrim Halvari / Helse Finnmark

Leder for distriktspsykiatrisk senter Vest-Finnmark Robert Kechter innrømmer at det er en vanskelig situasjon.

– Våre egne tall tilsier at forventet ventetid er på rundt 113 dager. Det er ikke i orden. Vi skulle heller sett at pasientene ventet kortere, sier Kechter.

Bakgrunnen for den lange ventetiden i Vest-Finnmark, er at det lenge har vært flere ledige stillinger.

– Akkurat nå har vi en utfordrende situasjon hvor vi har lang ventetid. Det skyldes ubesatte stillinger, cirka 25 prosent av stillingene er ubesatt. Vi har utlyst disse stillingene, og ansatt nye medarbeidere. Det vil bety at mange pasienter vil få oppstart i behandlingen sin, og ventetiden vil gå ned utover høsten, sier Kechter.

Nytt liv

Oddgeir Bjønnes i Kirkenes fikk hjelp, og er i dag frisk. Det takker han den raske og gode hjelpen han fikk for.

– Jeg fikk god behandling og oppfølging, og jeg kom raskt inn til DPS-enheten. De hjalp meg og fikk meg oppegående igjen. Det er helt fantastisk. Jeg har fått et nytt liv, sier Bjønnes.