110 sauer er sporløst forsvunnet: – En kamp mot klokka

Fortvilte sauebønder ber om hjelp til å lete etter 110 sauer som er sporløst forsvunnet i et beiteområde i Kjellerskogen. – Det er deres ansvar å sikre at dyrene blir tatt ned fra fjellet før vinteren kommer, sier Mattilsynet.

Gunbjørg Melkiorsen, sauer, Reisadalen

SAUEBØNDER: Familien på helikopterleting søndag 7. november. De oppfordrer alle til å se etter sauespor i hele Reisadalen og hvor enn ellers det er mulig for sau å gå.

Foto: Kjetil Viklund

– Det er ikke forskjell på sauer i fjøset og kjæledyr. Det gjør direkte vondt, sier sauebonde Gunbjørg Melkiorsen.

Hun er én av totalt fire gårdeiere i Nordreisa kommune i Troms og Finnmark som leter på spreng etter sauene sine. I et lite beiteområde i Kjellerskogen er 110 sauer fortsatt sporløst forsvunnet. Sankingen har pågått siden slutten av august og leting etter sauene som mangler har vært intensivert siden midten av oktober.

– Det er en kamp mot klokken. Jo mer snø det kommer, jo vanskeligere blir det for dem å finne mat. Vi frykter at vi ikke finner dem sånn at de ikke overlever vinteren.

Det er både gammelnorsk sau og norsk kvit sau som har forsvunnet. Hverken leting i skog, mark, fjellpartiene eller med helikopter har gitt resultater. Nå ber de om hjelp fra folk til å se etter sauespor.

– Det er deres ansvar å sikre at dyrene blir tatt ned fra fjellet før vinteren kommer, sier avdelingsdirektør Torkjell Andersen i Mattilsynet, region Nord.

Vinteren har kommet til området hvor 110 sauer fra totalt fire gårdsbruk er forsvunnet. Beiteområdet er ved Kjellerkampen i Nordreisa kommune.

Uvanlig stort antall

Gunbjørg Melkiorsen sier de har bedt Mattilsynet om å gripe inn av hensyn til dyrevelferd, men at de ikke har gitt tilbakemelding på deres henvendelser. Det har imidlertid Statsforvalteren, men Melkiorsen sier hun er skuffet over manglende støtte.

– Statsforvalteren sa de ikke kunne bidra til noe nå, men at vi kunne søke om tilskudd til radiobjelle. Det vil ikke være til hjelp før neste sesong, sier Melkiorsen.

 sauer, Reisadalen, villsau

Noen av sauene Gunbjørg Melkiorsen og mannen Kjetil Viklund har sanket inn i høst. Fortsatt mangler de 28.

Foto: Gunbjørg Melkiorsen

– Både kommunen gjennom lov om friluftsliv og Mattilsynet for å ivareta dyrevelferden til beitedyr, har anledning til å gripe inn. Når Mattilsynet sier det er dyreeieren sitt ansvar å få dyrene inn er det ren ansvarsfraskrivelse, sier sauebonden.

Torkjell Andersen i Mattilsynet sier de følger opp saken sammen med dyreeier, men at de ikke har noe ansvar.

– Per nå er dyrene borte og det er viktig å finne ut av hvorfor og hvordan. Vi har ikke mulighet til å støtte opp.

Andersen sier det tidligere har vært situasjoner der dyr ikke har kommet ned fra beite, men sier at antallet er uvanlig stort.

– Det kan være mange årsaker til at dyrene ikke har kommet ned. Det er viktig at man gjør det man kan.

Avdelingssjef, avdeling Troms og Svalbard

Avdelingssjef i Mattilsynet Troms og Svalbard, Torkjell Andersen, sier det er dyreeiers ansvar å finne sauen.

Foto: Gudim.no / www.gudim.no

Bratte fjell

For Gunbjørg Melkiorsen er det kritisk. Én tredjedel av dyra hennes er borte; 13 sauer og 15 lam.

– Jeg er usikker på om jeg vil fortsette. Vi har jo nesten ikke sauer igjen, opplever vi tilsvarende tap neste år vil vi stå igjen uten sau, sier Melkiorsen, som har vanlig jobb ved siden av å være sauebonde.

Det er mye rovdyr i området, men Melkiorsen tror ikke det er de som har tatt dem. De som mangler hører sammen, og de andre sauene som har kommet inn har kommet inn med alle lammene sine.

Kjellerkampen, Reisadalen, sauer

I nærheten av beiteområdet ligger det bratte fjellet Kjellerkampen, 1061 moh.

Foto: Gunbjørg Melkiorsen

Hun mener sauene har blitt skremt bort av hundekjøring som pågår i beiteområdet. Også i fjor var det utfordringer med å få sauene ned fra fjellet. Da barmarkskjøringen startet opp i august forsvant 129 sauer og lam.

– Hvorfor gjorde dere ikke noe hvis dere fryktet at det samme ville skje i år igjen?

– Vi holder de nær oss ved å gi de kraftfôr. Vi har vurdert å sanke de inn tidligere, men vi har også et krav i loven om å ha de på utmarksbeite et vist antall uker per år. I år var det sen vårløsning så vi tok dem ikke ut før 13. juni, sier Melkiorsen.

Gunbjørg Melkiorsen, sauer, Reisadalen, beiteområde

Sauebøndene fløy helikopter over fjellområdene på østsida av Reisadalen. Der er også starten på et område med mye rovvilt.

Foto: Kjetil Viklund

Usikker på om de vil fortsette

Det har vært en langvarig konflikt mellom sauebøndene og de som driver med hundekjøring.

Torkjell Andersen i Mattilsynet sier de er kjent med konflikten, men at de ikke har informasjon om at sauene skremmes bort av hundekjørere.

– Så lenge vi ikke har sånne holdepunkter kan vi ikke gå inn og si det, sier Andersen.

Han sier de har registrert tidligere tap, og at de derfor vil vurdere om det er andre ting som kan påvirke.

For sauebøndene haster det å finne sauene – og årsaken til at de forsvinner. Gunbjørg Melkiorsen er ikke sikker på om hun vil fortsette.

– Alt er avhengig av den pågående saken med hundekjøring i beiteområde til sauen. Får vi en stans på det, vil saken stille seg annerledes – da vil den ikke bli skremt ut av beiteområdet.

Gunbjørg Melkiorsen, sauer, Reisadalen

Gunbjørg Melkiorsen på tilsyn i Kjellerskogen tidligere i sommer. Det var før hun mistet en tredjedel av saueflokken sin.

Foto: Privat