Hopp til innhold

10,8 mil. til kvenske formål

Regjeringen foreslår å bevilge 10,8 mill. kroner til revitalisering av kvensk språk og til å fremme kvensk/norskfinsk kultur i 2021. Frivillige organisasjoner, privatpersoner, kommuner og institusjoner kan søke om prosjektstøtte til kulturformål og tiltak som bidrar til å styrke kvensk språk og identitet. Pengene skal også finansiere drift av språksentre og Halti kvenkultursenter. I 2020 blei det bevilga 10,5 mill. kroner og det er Troms og Finnmark fylkeskommune som nå forvalter pengene.