Hopp til innhold

100 personer tente lys mot asylreturer til Russland

Rundt 100 personer møtte i kveld opp til en fakkelmarkering utenfor Ankomstsenter Finnmark. – Vi håper regjeringen snur om asylreturer til Russland, sier initiativtaker.

Markering utenfor asylleir

Faklene ble satt opp langs gjerdet rundt den gamle HV-leiren utenfor Kirkenes, som nå huser asylsøkere som skal uttransporteres til Russland.

Foto: Ida Karine Gullvik/NRK

I 30 bitende kuldegrader sto demonstrantene utenfor Ankosmtsenter Finnmark, der rundt 50 asylsøkere venter på å bli sendt tilbake over grensa til Russland.

Reagerte spontant på returene

Markeringen kom i stand spontant som en reaksjon på at norske myndigheter tirsdag valgte å returnere 13 asylsøkere til Russland.

– Vi ønsker å markere vår motstand til disse returene. Hele Sør-Varanger-samfunnet står nå bak disse personene som risikerer utsendelse, sier Merete Nordhus, en av arrangørene av dagens markering.

Håper utsendelsene stopper

Tre personer, blant dem kommunens varaordfører, holdt appeller, før fakkeltoget beveget seg mot inngangen til asylleiren.

Markering utenfor asylleir

Det ble tent lys utenfor leiren.

Foto: Ida Karine Gullvik/NRK

Der ble faklene overlevert til asylsøkerne, som var kommet ut av brakkene for å være med på markeringen.

– Hva håper dere å oppnå med en slik markering?

– Vi håper at utsendelsene blir stoppet midlertidig, slik at disse menenskene får en mulighet til å få behandlet sine asylsøknader. Vi forstår at ikke alle kan få opphold i Norge, men vi krever at asylsøknaden skal behandles på en lovlig og menneskelig måte, sier Nordhus.

Tente lys utenfor leiren

Utenfor leiren ble det onsdag tent lys.

– Mange, både de som var her i dag og asylsøkerne, ble rørt.

– Vet dere hva som skejr videre med personene som bor her nå?

– Nei. Ingen er blitt sendt ut i dag, men noen personer har fått beskjed oma t uttransporten skal skje i morgen.

– Hva gjør dere dersom det kommer en om buss kjørende inn i leiren her i morgen?

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Nordhus.