100 000 meter kabel skal gi mer strøm i Tromsø

I alt 200 millioner kroner investeres i ny infrastruktur, bygget for Tromsøs behov frem mot år 2100. Troms Kraft er i dag på grensen til å kunne forsyne Nord-Tromsøya med strøm. I løpet av dette året vil problemet bli løst.

Utbygging av strømanlegg på Nord-Tromsøya. 100 000 meter kabel og prosjekt til 200 millioner kroner.