Hopp til innhold

1.653 forhåndsstemmer forkastet

– Ville ikke påvirket stortingsvalget, mener Kommunal- og regionaldepartementet.

Stemmeseddel
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Til sammen 1.653 forhåndsstemmer kom for sent fram i posten til å bli med i opptellingen etter stortingsvalget. Kommunal- og regionaldepartementet sier at disse stemmene ikke fikk noen innvirkning på valgresultatet.

Departementet har gjennomført en undersøkelse der de har spurt landets kommuner om hvor mange stemmer som ikke ble telt opp. 376 av landets 428 kommuner svarte på undersøkelsen.

173 kommuner oppgir å ikke har fått inn noen for sent innkomne forhåndsstemmer, mens 203 oppgir å ha mottatt sene stemmer.

Kommunene i Hordaland fylke oppgir at det kom 212 sene stemmer fra dem, flest av alle i undersøkelsen.

Departementet opplyser at deres beregninger viser at utfallet av valget ikke hadde blitt et annet om de sene forhåndsstemmene hadde kommet med.

Det ble foretatt lignende spørreundersøkelser etter valgene i 2009 og 2011. Tallene viser at det er flere sene forhåndsstemmer i år enn tidligere. I 2009 var tallet 677 stemmer, mens det i 2011 var rundt 1.000.

Departementet tar forbehold om at undersøkelsen de gangene ble foretatt lenger etter valget, og at feilprosenten dermed vil være noe høyere.

Før lokalvalget i 2015 vil departementet vurdere om det bør gjøres endringer i tidspunktet for når forhåndsstemmegivningen skal avsluttet og tidspunktet for når stemmer senest må komme fram for å bli tatt med. (©NTB)