1.500 smålaks fanget inn

Bare 1.500 av de over 40.000 smålaksene som havna i Bergsfjorden i forrige uke, er fanget inn igjen, viser en rapport fra settefiskanlegget til Fiskeridirektoratet. Den største gjenfangsten var det første døgnet etter utslippet. Mandag morgen var det bare fire fisker i garnet. Driftsleder Geir Svendsen sier det etter rømminga har vært mye sel og måse utafor anlegget.

Akvafarm AS Bergsfjorden
Foto: Linda Pedersen/NRK