Slik kjemper politikerne i nord om å beholde Hannah og Johanne i landsdelen

Nordnorske førstekandidater til høstens valg lanserer alle sine 10 tiltak for å snu den negative befolkningsutviklingen. Høyres listetopper flesker til med en milliardpakke for landsdelen.

Hannah Danielsen og Johanne Gåsland er lærerstudenter ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Hannah Danielsen (22) og Johanne Gåsland (23) er fra Nordland og studerer i Tromsø til å bli lærere. De tror lukrative tiltak som nedskriving av studielån kan være positivt for at unge skal velge å bo i nord.

Foto: Eirik hind Sveen / NRK

De siste årene har folketallet i Nord-Norge gått ned. Nå lanserer Høyres tre førstekandidater i Nordland, Troms og Finnmark 10 tiltak.

– Disse punktene mener vi er ny og offensiv politikk for en sterkere befolkningsvekst i nord, sier førstekandidat for Høyre i Troms, Erlend Svardal Bøe.

Samtidig kontrer listetoppene i Troms fra de andre partiene med sin egen tiltaksliste. Nederst i saken kan du se alle.

Vil utvide nordnorske særtiltak

Høyretoppene har jobbet med sine tiltak siden før jul. Prislappen har de beregnet til omtrent en milliard kroner i året. Prisen har de blant annet kommet til etter å ha rådført seg på Stortinget, og sjekket med SSB.

Blant de ti tiltakene fra høyretoppene som skal sørge for at spesielt de unge velger å bo i landsdelen og andre flytte til, er å delvis utvide ordningen om å skrive ned studielån.

I dag gjelder ordningen kun for syv kommuner i Nord-Troms og hele Finnmark under den såkalte tiltakssonen. Etter endt utdanning kan man skrive ned inntil 25.000 kroner hvert år.

Om høyretoppene får viljen sin vil dette også gjelde for enkelte studentgrupper, som lærere og sykepleiere, i hele Nord-Norge.

– Det vi gjør er å ta inspirasjon fra den som har fungert i Finnmark og Nord-Troms. Vi mener befolkningsvekst i Nord-Norge må ses på i helhet, sier Svardal Bøe.

Vetle Langedahl, Erlend Svardal Bård Ludvig Thorheim, 1. kandidater for Høyre i Finnmark, Troms og Nordland ved stortingsvalget i 2021.

På universitetet i Tromsø mimrer høyretoppene om studietiden. Vetle Langedahl, Erlend Svardal Bøe og Bård Ludvig Thorheim, er førstekandidater for Høyre i Finnmark, Troms og Nordland ved stortingsvalget til høsten.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Dobbel nedskriving for lærere

På universitetet i Tromsø sitter to lærerstudenter og pugger til eksamen. Hannah Danielsen og Johanne Gåsland forteller at mange på kullet har vurdert å dra til Finnmark, for å skrive ned studiegjeld.

– Jeg har vurdert det, sier Danielsen (22).

De to studentene tror mange vil ta en utvidet variant av ordningen med i vurderingen av hvor de skal flytte, også om den gjelder for hele Nord-Norge. Danielsen selv kommer fra Meløy i Nordland.

– Jeg har ikke vurdert å dra hjem fordi ordningen i dag kun gjelder for Nord-Troms og Finnmark, sier hun.

Regjeringen har allerede innført en ordning der lærere over hele landet kan få slettet studiegjeld. Om høyretoppene i nord får viljen sin Hannah og Johanne kvitte seg med enda mer studiegjeld.

– Som lærere vil dere falle under begge ordningene, forteller Erlend Svardahl Bøe til de to studentene.

Vetle Langedahl, Erlend Svardal Bård Ludvig Thorheim, 1. kandidater for Høyre i Finnmark, Troms og Nordland ved stortingsvalget i 2021.

Etter litt leting på et stille universitet under koronakrisen møter NRK og høyretoppene på lærerstudentene Hannah Danielsen og Johanne Gåsland.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Hva med Finnmark?

Høyretoppene mener Nord-Norge trenger nye ordninger mer enn andre landsdeler fordi utfordringene med en aldrende befolkning er størst i nord.

Nordland Høyres førstekandidat, Bård Ludvig Thorheim, beskriver tilstanden i Distrikts-Norge generelt som en «kamp om de unge».

– Med disse tiltakene får vi flere som vil studere i nord og flere som tar fagutdanning. Da vil vi få arbeidskraft her, flere som bor i nord og dermed en yngre befolkning, sier Thorheim.

Vetle Langedahl, førstekandidat for Høyre i Finnmark, er ikke bekymret for at han er med å lage tiltak som kan føre til en intern kamp i nord om de unge.

Og som Finnmark taper.

– Behovet innafor de yrkesgruppene vi har pekt på er store i hele landsdelen. Jeg er ikke bekymret sånn sett. Dessuten vil de andre tiltakene i tiltakssonen for Finnmark ligge fast, sier han.

Sandra Borch under lamminga. Mai 2021.

Sandra Borch under lamminga i Lavangen sist fredag.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Borch: – Er Erna enig?

Et av partiene som stjeler velgere fra Høyre, spesielt i Nord-Norge, er Senterpartiet. NRK møter førstekandidat i Troms, Sandra Borch, under lamminga i hjemkommunen Lavangen.

Hun har liten tro på høyretoppenes tiltaksliste.

– Det er positivt at de kommer med tiltak, men Høyre har gjennom åtte år i regjering ikke løftet en finger for Nord-Norge At de kommer med dette nå er et billig valgkamputspill, sier hun.

Cecilie Myrseth, Ap

Cecilie Myrseth (ap) mener Høyres listetopper har fagre ønsker, men mangler konkrete forslag.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Borch mener selv nedskriving av studielån er en ordning som kan utvides, men fortsatt med ekstra tiltak i Nord-Troms og Finnmark.

– Det skal derimot bli interessant å se om Erna er enig i tiltakene til Høyres listetopper. Om hun er det, så er kanskje dette inne i revidert nasjonalbudsjett som legges frem tirsdag. Det skal bli interessant å se, sier hun.

Førstekandidat for Arbeiderpartiet i Troms, Cecilie Myrseth, er lite imponert over høyretoppenes tiltaksliste som hun kaller «vag».

Hun mener veien til at folk skal ville bo i nord ikke går gjennom å gi studentene ei «gulrot». I stedet vil hun styrke utdanningen.

– Universitetet i Tromsø er det kanskje viktigste nordområdeprosjektet som noen gang er vedtatt i Norge. Man må styrke universitetet slik at man får de utdanningene som trengs i Nord-Norge, som gjør at folk blir værende igjen, sier Myrseth.

– Hele Norge bør juble!

Høyretoppene mener tiltakslisten deres er alt annet enn vag. De mener at selv om tiltakene er dyre får hele landet mye igjen for det.

– Disse tiltakene er noe hele Norges befolkning bør gledes over. Resultatet av at man får en større befolkning i Nord-Norge er at man får mye større eksportverdi per person som igjen sikrer velferden og statskassen til alle i Norge, sier Bård Ludvig Thorheim.

Høyretoppene er heller ikke med på at deler av tiltakslista deres er støtteordninger man normalt ikke forbinder med Høyre.

– Vi ønsker å legge til rette for at flere blir i landsdelen. Det er en balanse mellom å bruke penger, og legge til rette for næringer som henter inn penger, sier Svardal Bøe.

SLIK VIL LISTETOPPENE I NORD FORANDRE NORD-NORGE:

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Få med deg dagens Nordnytt med Hege Iren Hanssen

Få med deg dagens Nordnytt med Hege Iren Hanssen