Hopp til innhold

– Ikke mulig å stenge ute utenlandske fiskere

Det ikke er mulig å gjeninnføre sonen som hindrer utlendinger i å fiske lengre enn fem kilometer fra hovedveier i Finnmark, sier FeFos direktør.

Røye

Etter at finske fiskere ble tatt i å fiske med levende agn, har det kommet krav fra flere hold om å gjeninnføre 5-kilometers regelen for innlandsfiske i Finnmark.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Direktør Jan Olli i Finnmarkseiendommen mener finnmarksloven må endres hvis det skal gjeninnføres 5-kilometersone for utlendingers innlandsfiske.

Det fryktes for parasitt- smitte etter at finske fiskere ble tatt med levende agn i vinter. Dermed kom det krav fra flere kommuner om å gjeninnføre 5-kilometersonen.

– Som vi vurderer det, må loven endres hvis FeFo skal kunne innføre en sånn sone,

Jan Olli

FeFo-direktør Jan Olli sier Finnmarksloven ikke tillater å stenge ute utenlandske fiskere fra vidda.

Foto: Arne Ivar Johnsen

sier Olli.

Styret i Finnmarkseiendommen skal vurdere saken i neste uke. Ifølge Olli er knapphet på ressurser den eneste muligheten for å innføre begrensninger på fiske, men da må også finnmarkinger begynne å rapportere sine fangster.

– Ja, da må man ha en oversikt over både bestand, uttak og hvor det blir fisket, sier han.

– Bør tolke loven annerledes

Tana-ordfører Frank Ingilæ mener FeFo-styret bare må legge direktørens anbefaling til side og gjeninnføre regelen.

– Jeg syns det er skuffende at man ikke vil høre på alle kommunene som ønsker det, og ikke klarer å tolke regelverket slik at det er mulig. Fremstående jurister har allerede slått fast at det er mulig, sier Ingilæ til NRK.