Hopp til innhold

- Unyansert kritikk

SV-listetopp reagerer på Olav Gunnar Ballos angrep på reindriftsnæringen.

Kirsti Bergstø
Foto: Pernille Ødegaard/Sosialistisk Ungdom

Olav Gunnar Ballo er for unyansert i sin kritikk mot reindrifta. Det mener SV`s førstekandidat fra Finnmark, Kirsti Bergstø.

- Riktig å subsidiere mat

I en interpellasjon i Stortinget denne uka gikk Ballo langt i å hevde at reindriftsnæringa er oversubsidiert, og at den ofte skaper vansker for ny næringsutvikling i Finnmark.

- Jeg mener dette er en unyansert kritikk, fordi reindriften fremstilles som en oversubsidiert næring i motsetning til andre næringer. Faktisk viser tall at noen områder i landbruket subsidieres mer enn reindriften. Jeg mener det er viktig og riktig bruk av fellesskapets midler å subsidiere matproduksjon i Norge.

- I tillegg har reindriften en verdi i seg selv fordi det er en samisk næring, og at det er en styrke for Finnmark å gi den gode vilkår til den, sier Bergstø.

Dialog

Kirsti Bergstø tar også avstand fra den tilnæring til utfordringene i reindriften som hennes partikollega er talsmann for. Ensidig, unyansert kritikk, vil bare gjøre galt verre, mener hun:

- Jeg mener man kommer mye lenger med å gå i dialog med en næring, enn å ensidig kritisere den. Det er dialog som skal til for at vi skal kunne løse de problemene som faktisk er i reindriftsnæringen, sier hun.