- Tøyet blir gult

Innbyggerne i Sør-Varanger kommune henger ikke ut klesvasken når vinden blåser inn fra Nikel.

Nikel

Nikkelverket i Nikel slipper årlig ut enorme mengder miljøgifter. Den sisten tiden har konsentrasjonen av svovel i luften rundt byen vært 20 ganger over det normale.

Foto: JAN-MORTEN BJØRNBAKK / Scanpix

De 16 000 innbyggerne i den russiske grensebyen Nikel har den siste tiden pustet i luft med ekstremt høye svovelverdier.

Ifølge Norsk Institutt for luftforskning (NILU) er verdiene 20 ganger over anbefalt nivå.

- Hadde dette vært i Norge ville vi evakuert området, sier seniorforsker Lars Robert Hole ved NILU.

Russiske myndigheter hevder på sin side at situasjonen er skapt av norsk media og at alt er normalt.

- Vi ser røyken

- Her hvor jeg bor, i Pasvikdalen, ser vi rett over på russisk side og husene i Nikel. Vi har jo sett at røyken henger tjukt over byen, sier varaordfører i Sør-Varanger kommune, Cecilie Hansen (Sp).

Cecilie Hansen (Sp)

Cecilie Hansen (Sp), varaordfører i Sør-Varanger kommune, krever at norsk myndigheter tar tak i situasjonen i Nikel.

Lengst sør i kommunen ligger Pasvikdalen. Her er det kun noen få hundre meter over til Russland.

Hansen forteller at folk er engstelige over det som nå skjer så tett på deres hjem.

- Vi har fått masse informasjon om flommen på Østlandet, men ingenting om hva som skjer på russisk side, sier hun.

- Henger ikke ut vasken

Vinden bærer til tider med seg så mye av utslippene fra Nikel at innbyggerne i kommunen har måtte tilpasse seg.

- Folk har alltid snakket om at om vindretningen kom fra Nikel, så hang man ikke ut vaska. Svovelen gulner tøyet. Noen år plukker vi ikke multer heller, sier hun.

Men det er ikke bare svovelen som bekymrer.

- Det verste er jo de farlige metallene man ikke vet konsekvensen av. Vi må få på plass skikkelig måleutstyr her som kan gi oss et svar på hva vi får i oss, sier Hansen.

Norge tør ikke stille krav

Varaordføreren har nå lagt frem krav for norsk myndigheter om at noe gjøres med den prekære situasjonen.

Hun er skuffet over resultatet så langt.

- Vi er i en situasjon hvor man er i så nær dialog med Russland om andre, viktige ting. Derfor tør man ikke ta på seg en mer aktiv rolle, å stille skikkelig krav til russiske myndigheter, mener hun.

Det er ikke bare innbyggerne i Sør-Varanger kommune Hansen er bekymret for.

Venner i Nikel

- Vi er like opptatt med russerne og deres hverdag. Vi har en rekke prosjekter med russerne og er i daglig kontakt med folk på andre siden av grensa. Mange her har nære venner og slektninger i Nikel.

- Vi er bekymra for deres situasjon. Landegrensene setter ikke stengsel for folk og deres følelser, sier Hansen.