- Tana stiller uverdige krav til demente

Einar Hagalid ble sjokkert da han fikk vite at kona hans med alzheimers var forelagt en husleiekontrakt for omsorgsbolig – med en rekke krav til henne.

SKuffet over Tana

Einar Hagalid mener det var uverdig av Tana kommune å be hans alzheimer-syke kone skrive under på leiekontrakt til omsorgsbolig

Foto: Nils H Måsø / NRK

– Det jeg reagerer på er at kommunen har laget en utleiekontrakten som er utformet for alminnelig oppegående personer, men som ble forelagt en person med langt utviklet alzeimers som er tilfellet for min kone, sier Einar Hagalid.

Det er i forbindelse med at Tana kommune legger ned Polmak og Austertana alders og sykehjem, at kontrakten har dukket opp. Kona til Hagalid skal flyttes fra Polmak til det nye omsorgssenteret på Tana Bru.

Kontrakten som den meget demente damen fikk, inneholdt blant annet en oppsigelsesklausul, slik at pasienten i teorien kunne vært satt på gata ved kontraktsbrudd. Det gjaldt blant annet hvis det oppstod skader på rommet, og andre krav som er i en vanlig leiekontrakt.

Uverdig behandling

Hagalid opplevde kontrakten som uverdig overfor han og hans kone.
– Den leiekontrakten var virkelig nedverdigende å få fremlagt. De må tenke seg om før de legger noe sånt frem for pårørende, sier Hagalid.
Han påpeker at etter kommunens egen beskrivelse av henne, så kan hun ikke forstå innholdet i brevet. Hagalid syns også det er merkelig at kommunen har gjort vedtak om at hun skal flyttes ut fra sykehjem til omsorgsbolig. Men det har han forsonet seg med.
– Det har jeg for så vidt akseptert fordi de har garantert at hun skal få samme pleie, forklarer Hagalid som fraråder andre mot å skrive under på kontrakten.
–Jeg vil advare andre å skrive under på en slik kontrakt, og kreve å bli fremlagt den reviderte kontrakten, sier han. Selv rev han den i stykker, og ba kommunen laga en ny.

Kommunen rettet opp feil

Assisterende rådmann i Tana kommune Kjell Nilssen har tatt tak i saken etter at Hagalid tok kontakt.

– Jeg ser på kritikken som fullt forståelig. Vi har hatt et møte med representanter for de pårørende. Kontraktene ble da forandret, og slik jeg forstått det har de det gjelder blitt fornøyd, sier Nilssen

Han poengterer at det Ikke har vært meningen å stille urimelige krav til folk de vet har en helse som gjør at de ikke uten videre kan ta vare på seg selv. Ingen kan uansett kontrakt bli kastet ut hevder Nilssen.
– Det er ingen som kan kastes ut, helselovgivningen går langt fremfor husleieavtale. Vi kan ikke sette en pleietrengende på trappa sier Nilssen.

Han vet ikke om det er noen som har skrevet under på kontrakten, eller hva de eventuelt skal gjøre med det.