- Samisk til alle

- Elever i Troms og Finnmark har alt å tjene på at kommunene velger samisk læreplan.

Det samiske flagget

Norskspråklige elever i Finnmark og Troms har alt å tjene på at kommunene velger samisk læreplan, mener førsteamanuensis ved Samisk Høyskole ,Jon Todal.

Han mener samisk læreplan gir flere timer i norsk hovedmål og samisk, og større språklig valgfrihet.

Elevene kan når som helst i grunnskolen velge bort nynorsk som sidemål og i stedet velge samisk.

Problemet er at mange venter til de kommer til ungdomstrinnet, og da er det i følge Todal for sent. Han er redd for at disse elevene faller mellom to stoler.

- Disse elevene snakker ikke samisk hjemme, og kan ikke samisk. Når de i åttende klasse reduserer norskfaget og samtidig innfører samisk som andrespråk får de et redusert norskfag, uten sidemål som i resten av Norge, og et redusert samisk fag som er dårligere enn i forvaltningsområdet.

- Da har de på en måte valgt en light-utgave av begge fagene, og en slik situasjon må ikke finnmarkselevene komme opp i.

- Må vektlegge samisk

Utdanningsdirektør i Finnmark, Kirsti Saxi, sier kommunene kan gå over til samisk læreplan først etter å ha søk departementet.

- Her må det vises til at man ønsker en bred opplæring innenfor samisk språk, kultur og historie. Man må ønske å vektlegge det samiske i hele opplæringa.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali

Se Nordnytt med Sveinung Åsali