Hopp til innhold

- Oppfør dere som folk!

Norske reindriftssamer ber nå sine svenske kollegaer om å skjerpe seg.

Altevann konflikt

Fra konfliktene ved Altevann i 2007.

Foto: Arild Moe / NRK

Leder Per Mattis Oskal i Hjerttind reinbeitedistrikt er fortvilet på næringas vegne.

Beitekonflikt


Han ber de svenske samene som har rein på norsk side av grensa ved Altevann oppføre seg ordentlig i konflikten både med hytteeierne og med de norske reindriftsutøverne i området.

Altevann konflikt

Kamp om beiteområdene.

Foto: Arild Moe / NRK

Reinbeitedistriktet som Oskal leder har vinterbeite i de samme områdene som de svenske reindriftsutøverne har sommerbeite.


Har rettigheter


- De svenske samebyenes rettigheter i Norge er det liten diskusjon om, sier Oskal.
- Det diskusjonen handler om er hvilke fjellområder svenskene har rett tril å bruke.

Hyttekonflikt

I det siste har de svenske reindriftssamene satt opp flere hytter midt i hytteområdet ved Altevann.


Det har fått flere av de norske hytteeierne i området til å reagere kraftig.
Hytteierne mener at hyttene til de svenske samene er satt opp helt uten hensyn til naturen og til det estetiske.

I tillegg fører de med seg stor aktivitet og mye bråk i området.

Det har fått ordføreren i Bardu til å reagere. Han ber nå sentrale norske myndigheter om å gripe inn for å stoppe konflikten.


Leder for den svenske samebyen Saarivouma, Per Anders Nutti vil ikke kommentere saken, men sier de vil ha dialog med Bardu kommune.