Hopp til innhold

- Like vilkårlig som Lotto!

Reindriftsnæringen mener systemet for rovdyrerstatning er urettferdig.

Rein drept av jerv i Karasjok
Foto: Sara Beate Eira / NRK

Norske Reindriftssamer Landsforbund mener rovdyrerstatningene fra staten er like vilkårlige som en Lotto-gevinst.

Mens færre rein er tatt av rovdyr i fjor i forhold til året før er erstatningene økt.

- Holder ikke mål

Leder i NRL, Nils Henrik Sara, mener det i 60 år har vært en svært dårlig dialog mellom reindrifta og forvaltningen.

- Dette er et rent lottospill på høyeste plan, så du kan ikke regne med at du får der du har søkt om, men kanskje får du én prosent, i enkelte tilfeller helt ned til null. Enkelte får jo avslag selv om de har hatt store tap. Dette er en forvaltning som ikke holder mål i hele tatt, og dette kan ikke Norge være kjent med, tordner Sara!

- Vanskelig dialog

Sara mener det har vært nesten umulig å komme i en ordentlig kontakt med forvaltningen for å gi informasjon om problemene med rovdyr som tar rein.

- De har ikke vært lydhør på det vi har ville fortelle dem, når vi har møtt toppene i Direktoratet for Naturforvaltning og departementet så får vi knapt en time på å diskutere dette, og på en time får du ikke frem det du vil. Jeg ønsker en bedre dialog med myndighetene.

- Forskjellsbehandling

For driftsåret 2005/2006 ble i følge statistikken fra Direktoratet for naturforvaltning 54004 rein tatt av jerv, gaupe, ørn eller ulv. I driftsåret 2006/2007 ble 44.724 rein, eller 20 prosent mindre, tatt av rovdyr.

Tross færre oppgitt tapte rein økte erstatningene i fjor i forhold til året før fra 14 millioner til 20,5 millioner. Sara mener at tross lik dokumentasjon på tap av rein får noen erstatning mens andre ikke får.

- Det har begynt å bli et problem innad i næringen, for du ser jo med skjeve øyne når kompisen får 60 000 i erstatning, mens du får null. Det er forskjellsbehandling de Luxe dette, det er helt forferdelig.

Les også: 117 millioner kr i erstatning