- La geværene ligge

Lederen for rovviltnemnda i Troms og Finnmark advarer mot å ta loven i egne hender.

Willy Ørnebakk

Advarer mot å ta loven i egne hender.

Foto: NRK

I det siste har sauebønder og reineiere i Troms truet med å ta loven i egne hender og skyte jerv og gaupe som tar bufe på beite.

Det advarer lederen i rovviltnemnda for Troms og Finnmark, Willy Ørnebakk sterkt imot.

Misforstått

I forrige uke gikk Mattilsynet ut og sa at det kan bli aktuelt å pålegge bøndene tidlig innsanking av sau dersom gaupene i området tar for mange dyr på beite.

- Det ble hevdet at det var 14 familiegrupper, altså ynglinger av gaupe i området Evenes, Skånland og Tjeldsund. Det er feil, sier Ørnebakk.

Gauper skutt i Evenes-området

Disse gaupene ble skutt av Statens Naturoppsyn i Evenes i vinter.

Foto: Tone Elvebakk

- Sannheten er at det er registrert 14 familiegrupper i hele Nordland. I Ofoten og Sør-Troms var det registrert tre gaupeynglinger i vinter. Av de tre ble to skutt, sier Willy Ørnebakk.

Ingen fellingstillatelser


Rovviltnemd-lederen peker på at det hittil i sommer ikke er dokumentert et eneste sauedrap der gaupa står bak.

- Det er da heller ikke kommet inn en eneste søknad om å få felle gaupe i Troms og Finnmark. Det tolker jeg som at de varslede tap av sau til gaupe ikke har slått til.

Da er det heller ikke behov for å felle gaupe, i hvert fall ikke så langt i sommer, sier Willy Ørnebakk.

Rask saksbehandling

Det er ingenting som tyder på en katastrofesommer for sauebøndene. Dyrene har fått gå i fred på beite.

- Dersom denne situasjonen skulle endre seg, må det naturligvis vurderes å gå til felling av gaupe. Det er ikke slik at det går vinter og vår før fellingstillatelsen blir gitt.

Saksbehandlinga er rimelig rask, så sjansen for å ta ut det rette rovdyret er rimelig stor, mener lederen for rovviltnemnda i Troms og Finnmark, Willy Ørnebakk.

  • Din mening:


Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein