- Ikke selg konsesjonene

Politikere og fagfolk i fiskerinæringen advarer Skjervøy kommune mot å gi slipp på trålkonsesjonene.

Skjervøy

Skjervøy

Foto: Atle Markeng / NRK

Det kan nemlig bli en løsning når fiskerikonsernet Nergård A/S trekker seg ut av kommunen.

I løpet av fem år har selskapet tapt 65 millioner kroner på to industribedrifter i Skjervøy. Hver dag taper de 60.000 kroner.

Nå legger de ned bedriftene, og tilbyr kommunen et ukjent beløp for å få i gang ny drift. Men for dette vil Nergård ha noe tilbake.

Mange tror det kan være konsesjonene på tråleren «Kågtind».

Frykter for stillstand

Mona Jørgensen er høyrepolitiker i kommunen og sier at de må slåss for at konsesjonsvilkårene ikke endres, men forblir i kommunen.

- Det mener jeg fordi det er knapphet på fisk, og det er hovedutfordringene for kystbefolkningen. Det er råstoffet som gir ringvirkninger som arbeidsplasser, sier Jørgensen til NRK.

Hun mener en løsing kan være at Nergårdkonsernet faktisk lander fisken som er knyttet til konsesjonene på Skjervøy.

- De har aldri forsøkt å drive på Skjervøy med det råstoffgrunnlaget. Fisken er jo kjørt vekk. Den andre løsningen er å selge brukene videre, kanskje til noen som vil drive etter en annen modell, som for eksempel i Båtsfjord. Der har de klart å drive lønnsomt med samme råstoffgrunnlaget som oss.

"Riston-modellen"

I juni i fjor kjøpte eierne av tråleren «Riston» seg fri for leveringsplikten i Hasvik kommune for 17,5 millioner kroner. Pengene gikk inn i et investeringsselskap, som kommunen bare eier 40 prosent av. Aker-konsernet eier resten.

Geir Iversen er kommunepolitiker fra Senterpartiet i Hasvik og kan fortelle at de ikke har fått noe igjen for denne såkalte "Riston-modellen".

- Vi har i alle fall ikke fått flere båter og få har sett noe til næringsfondet, sier Iversen.

Han advarer kommunene mot å gå inn på en lignende ordning som dem.

- Jeg føler med befolkninga i Skjervøy nå. Men det blir svært viktig å beholde konsesjonene som kan sikre Nord Troms-regionen råstoff. Det vil være kortsiktig å ta imot et beløp og gi fra seg trålkonsesjonene, sier han.

Helga velsigner

I følge FiskeribladetFiskaren mener fiskeriminister Helga Pedersen at ”Riston-modellen" kan brukes andre steder. Til bladet sa hun i fjor:

- Jeg ser ikke bort fra at man også kan frikjøpe seg fra leveringsplikten også andre steder med leveringsplikt. Men det er ikke noe fiskeridepartementet kan avgjøre, da må de berørte partene sette seg sammen og bli enige slik de ble i Hasvik.

Også folk i næringa som NRK har snakket med advarer kommunen mot å gi slipp på konsesjonene. I dag samles formannskapet til et ekstraordinært møte for å diskutere tilbudet til Fiskerikonsernet Nergård A/S.