- Et svik mot folk i Finnmark

Det er sterke politiske reaksjoner på at Finnmarkseiendommen (Fefo) vil selge tomter til markedspris.

Olav Gunnar Ballo
Foto: Arkivfoto: Sara Johannessen / Scanpix

Stortingspolitiker Olav Gunnar Ballo er blant de som er oppgitt over Fefo sin prispolitikk.

- Jeg vil karakterisere det som er i ferd med å skje i Finnmark som en privatisering av grunnen i fylket, der det er rene bedriftsøkonomiske hensyn som tas. Og hvor Finnmarks befolkning må betale for et høyt kostnadsnivå. Jeg vil karakterisere det som et svik mot folk i Finnmark, sier Ballo.

Frykter for boligprosjekter

Finnmarkseiendommen vil nå selge områder til en såkalt, tilnærmet markedspris.Alta er en av kommuene som ønsker å kjøpe opp tomter til boligutbygging. I Alta koster en sentral tomt opp mot 800.000 kroner, og kommunen ønsker å kjøpe mellom 1- og 2000 slike tomter. Ordfører Geir Ove Bakken frykter at dette kan stoppe prosjektet.

Vil endre loven

SVs Ballo advarte mot å markedsprise eiendommen i forkant av at finnmarksloven ble vedtatt i Stortinget, og mener at loven nå bør endres.

- Jeg synes at det flertallet som har vedtatt loven, bør ta inn over seg at vi har fått en utvikling som befolkningen ikke er tjent med, og foreta endringer i loven i tråd med dette, sier Ballo.

Nei til markedspris

Så langt vil ikke stortingspolitiker og tidligere Hammerfest-ordfører Alf E Jakobsen fra Arbeiderpartiet gå. En markedregulering av tomteprisene vil bety lave priser i distriktene og høye priser i vekstsentrene. Uhørt, mener Jakobsen.

- Jeg synes Finnmarkseinedommen skulle ha en pris som er lik for alle, og at ikke markedkreftene skulle styre slik at enkelte kommer blir rammet slik som i dette tilfellet. Hvis kommuene kjøper grunn som de skal selge eller feste bort videre til boligbyggere så vil en pris som allerede er høy mange steder, bli enda høyere.

Vil fjerne loven

FrP har hele tiden vært mot loven, og har fremmet forslag på Stortinger om å overføre arealene til kommuene.

- Det finnmarkseiendommen her gjør er å frata oss i Finnmark muligheten til å kunne etablere oss å skape en fremtid, sier Jan Henrik Fredriksen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt 19:45