- Alle som trenger det, får hjelp

Omfattende kriseapparat etter skytetragedien i Tromsø.

Politi
Foto: Tor Even Mathiesen / NRK

Tromsø kommune og Universitetet i Tromsø satte i gang et omfattende kriseapparat etter skytetragedien i nærheten av en skole og barnehage der en 41 år kvinne ble skutt og drept.

Arild Hausberg

Arild Hausberg.

Foto: NRK / NRK

- Vi er rammet av en tragedie som ingen kunne være forberedt på. Det er ufattelig å ta inn over seg det som har skjedd. Kriseteamets oppgave er å sørge for at alle som trenger oppfølging eller noen å snakke med, får hjelp, sier Tromsø-ordfører Arild Hausberg.

Både ordføreren og fungerende rådmann Irene Valstad Simonsen lover at kommunen har et apparat som skal være i stand til å gi all den hjelp de kan til dem som er berørt av tragedien.

Fire kriseteam

På en pressekonferanse fredag ettermiddag opplyste de at det gikk 15 minutter fra rådmannen ble informert om skyteepisoden til det første kriseteamet ble sendt til Slettaelva skole og Karveslettlia barnehage.

Til sammen fire kriseteam var i arbeid i tillegg til kommunens sentrale krisestab.

Barnehagen ligger rett ovenfor parkeringsplassen der skytingen skjedde. Fra skolen er det også mulig å se åstedet. Men verken elever eller barnehagebarn var direkte vitner til skytedramaet. Noen av de 205 elevene ved barneskolen ble imidlertid vitner til noe av etterspillet.

Rykteflom

- Det oppsto en situasjon der rykteflommen var stor, og elevene på skolen, pårørende og omkringliggende skoler fikk fram mange skremmebilder. Det oppsto mye engstelse, slik at det var et stort informasjonsbehov. Derfor var det viktig å få sendt ut informasjon om at tragedien var skjedd, men at situasjonen var over, sier ordfører Arild Hausberg.

Krisehåndteringsplanen ved Kvaløysletta ungdomsskole ble også satt i verk som følge av rykteflommen som bredte seg om skoleskyting.

Stanset undervisning

I tillegg har Universitetet i Tromsø satt i verk et omfattende kriseapparat for medstudenter og lærere til den 41 år gamle lærerstudenten. Kvinnen ble skutt og drept på sin siste praksisdag ved Slettaelva skole av den 53 år gamle polititjenestemannen som hun brøt med i forrige uke.

Universitetsdirektør Lasse Lønnum opplyser at undervisningen ved avdeling for lærerutdanning ble stanset fredag. Universitetets kriseteam ble i første omgang innrettet mot gruppen av sju medstudenter som var i praksis på skolen, og de tre som hadde praksis i barnehagen.

- Vi arbeider også mot medstudenter og staben ved avdeling for lærerutdanning, sier Lønnum.

Avlyste kronprinsprogram

Ordføreren avlyste deler av sitt program knyttet til åpningen av Nordlysfestivalen for å være til stede og lede kriseteamet utover kvelden.

Etter at ordføreren hadde tatt imot kronprins Haakon som skulle åpne kulturfestivalen, var det varaordfører Gunhild Johansen som representerte kommunen under kronprinsens program.

Den 41 år gamle lærerstudenten ble skutt og drept på sin siste praksisdag ved Slettaelva skole av den 53 år gamle polititjenestemannen som hun brøt med i forrige uke.

(©NTB)