NRK Meny

Yngel etter rotenonbehandling

Det er observert levende yngel etter rotenonbehandlinga i Signaldalelva i Skibotn. To uker etter rotenonbehandlinga i begynnelsen av måneden observerte en av beboerne i området en levende yngel på 6–7 cm skriver nettstedet istorfjord. Prosjektleder for rotenonbehandlinga, Pål Adolfsen sier til NRK at det ikke er uvanlig at noe fisk overlever en slik behandling, derfor foretas det alltid en ny runde med behandling året etter.