Wolverines-medlem krever løslatelse

36-åringen som ble varetektsfengslet etter storaksjonen mot MC-klubben Wolverines mener han er uskyldig.

Det opplyser hans advokat Kjetil Nilsen til NRK. På vegne av sin klient klaget på han tirsdagens avgjørelse fra Alta tingrett, der 36-åringen ble varetektsfengslet i to uker. Nilsen mener politiet ikke har bevis for dette.

– Vi mener at bevisvurderingen som Alta tingrett har gjort og den rettslige vurderinga  er feil, sier han, uten å gå nærmere inn på hva han mener er feil.

Også politiet har klaget på avgjørelsen. De krever fire ukers varetekt med brev- og besøkforbud.

 – Det var jo deres utgangspunkt at de ønsket fire uker. Så fikk de noe som de ikke var fornøyd med. Og vi er ikke fornøyd med de to ukene de fikk, sier Nilsen.

36-åringen som er medlem i MC-klubben mener han selv er uskyldig.

– Han er dypt uenig og ønsker løslatelse, og stiller seg uforstående til fengsling, sier Kjetil Nilsen. 

Lagmannsretten vil ta stillingen til 36-åringens krav om løslatelse i dag.