NRK Meny
Normal

Wolverines må ut

Alta kommune er lei konflikten med eieren av bygget som huser MC-klubben.

Kommunen varsler nå riving av bygget.

Alta kommune har i flere år vært i konflikt med eier av bygningen som brukes som klubblokale av motorsykkelklubben Wolverines.

Bygningen er ikke oppført i henhold til reguleringsbestemmelsene.

På tross av flere advarsler, har eier ikke imøtekommet pålegg om å gjøre endringer. Nå varsler kommunen at riving vil bli iverksatt.

- Det er ikke gitt tillatelse til den virksomheten som drives der, og det er ikke gitt tillatelse til den ombyggingen som har skjedd på det som en gang var en låve.

Rådmann Bjørn Atle Hansen forteller at Alta kommune er i ferd med å aksjonere for å få en avslutning på den flere år gamle konflikten. Det som en gang var en låve er i dag et hus som brukes av motorsykkelklubben Wolverines. Kommunen krever at innredningen i klubblokalet rives. I tillegg er det flere brakker på eiendommen som kommunen har gitt pålegg om å fjerne.

- Nå er saken kommet så langt at vi har fått de vedtakene som vi trenger i forhold til å inndrive bøter og til å fjerne bygningsmassen.

Politiet i Alta har flere ganger aksjonert mot aktiviteten i lokalet, og beslagla ved ett tilfelle tyvegods for en halv million kroner. Eieren av bygningen mener kommunen opptrer urimelig.

- Det får stå for deres regning. Vi mener vi har opptrådt på en helt ansvarlig og korrekt måte, og gitt dem alle muligheter til å rette opp de påpekte forholdene sånn at det tror jeg faller på sin egen urimelighet,

Bjørn Atle Hansen vil ikke si når kommunen iverksetter aksjoner, men forklarer at partene møtes i retten i september.

- Vi skal få en godkjennelse i retten på at vi får dekt utleggene våre med å få fjernet bygningsmassen.

NRK forsøkte i går å komme i kontakt med eier av bygningen uten å lykkes.