NRK Meny

Widerøe anker dom mot pilot

Widerøes Flyveselskap anker dommen i saken mot en avskjediget pilot. Piloten fra Finnmark ble tilkjent nesten 700.000 kroner i erstatning i tingretten, som mente at Widerøe ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å gi ham sparken. Widerøe mener polioten har underslått 7000 ved å belaste selskapet for private utgifter.Tingretten mente dette kun dreide seg om rot og misforståeler.