NRK Meny
Normal

Økonomisk smell for kunstforening – vurderte om videre drift var forsvarlig

Tromsø Kunstforening gikk med 683 000 kroner i underskudd i 2015.

Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening er en av Tromsøs eldste kulturinstitusjoner og har drevet kunstformidling siden 1924.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Underskuddet kommer fram i årsberetningen fra styret for 2015. Årsberetningen ble sendt ut til kunstforeningens medlemmer onsdag kveld.

Den økonomiske situasjonen i Tromsø Kunstforening skal ha vært så alvorlig at styret i november 2015 vurderte om videre drift var forsvarlig.

Stein Windfeldt

Stein Windfeldt har vært styreleder i Tromsø Kunstforening siden juni 2015.

Foto: privat

«Styret så da så alvorlig på den økonomiske situasjonen at grunnlaget for videre drift konkret ble vurdert av styret, som konkluderte med å videreføre driften i første omgang ut 2015. Regnskapet for 2015 er til slutt gjort opp med et underskudd på 683 486 kroner», skriver styret i årsberetningen. Året før fikk foreningen et overskudd på 357 000 kroner.

– Vi har ingen kommentarer til årsberetningen før den er behandlet av årsmøtet, sier styreleder Stein Windfeldt til NRK.

Krevende år

Men ifølge årsberetningen var 2015 et krevende år for Tromsø Kunstforening.

Ved inngangen til 2015 skal regnskapene ha vært uoversiktlige og det manglet kontroll på den økonomiske utviklingen i foreningen, skriver styret. Igangsatte utstillingsprosjekter var underfinansiert og driftskostnadene høyere enn budsjettert. I tillegg hadde pensjonskostnadene økt betydelig.

«Styret har gjennom 2015 avdekket og dermed fått endret flere uheldige rutiner og ordninger knyttet til foreningens økonomistyring og kontroll. Med det er ved utgangen av 2015 fortsatt en jobb å gjøre med å rydde opp i forholdene», står det å lese i årsberetningen.

Også revisoren har vært i tvil om Kunstforeningens aktivitet i fremtiden:

«Disse forholdene og andre omstendigheter som er beskrevet i årsberetningen indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om foreningen evne til fortsatt drift», skriver revisor Kjell Ole Straumsnes i sin beretning for 2015.

– Fulgte ikke opp styrets vedtak

Leif Magne Tangen

Leif Magne Tangen fikk i januar sparken som intendant ved Tromsø Kunstforening.

Foto: Juan-Pedro Fabra Guemberena

Det har vært betydelig støy rundt Tromsø Kunstforening de siste månedene, etter at Leif Magne Tangen i januar fikk sparken som indentant ved Kunstforeningen.


Flere kunstnere har trukket seg fra planlagte utstillinger ved Tromsø Kunstforening som en følge av oppsigelsen. Også foreningens kunstneriske råd stiller seg kritisk til sparkingen av Tangen.

Styret har så langt vært tilbakeholden med informasjon om bakgrunnen for oppsigelsen, men i årsmeldingen letter de litt på sløret.

«Styret har gjennom hele 2015 hatt betydelige problemer med å få innkallinger, saksdokumenter og referater i rett tid og med rett kvalitet. Videre har det vært en stor utfordring for styret å ivareta sitt ansvar for virksomheten, da styrevedtak ikke er blitt fulgt opp av intendanten», skriver styret.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Leif Magne Tangen til NRK. Tangen er for tiden sykmeldt. Han har koblet inn Norsk Tjenestemannslag for å få jobben tilbake.

Tromsø Kunstforening avholder årsmøte onsdag 20. april.