Vurderer Store Norskes framtid

Næringsdepartementet er i dialog med styret i Store Norske for å vurdere selskapets rolle i framtida. Det er krevende vurderinger og det er mange hensyn som skal vurderes, får NRK opplyst av departementet. Fagforeningene i Store Norske har tidligere bedt staten bevilge penger for å ta opp kullproduksjonen i Lunckefjell og Svea.