Vurderer samisk språkforvaltning

Skånland kommune vurderer å bli en del av området for samisk språkforvaltning. Nylig var Sametingspresidenten i kommunestyret for å informere om hva et slikt vedtak innebærer. Kommunestyret skal seinere i å ta stilling til om kommunen skal bli en del av ordninga. Dersom kommunen slår seg sammen med Evenes og Tjeldsund, er det usikkert om den nye kommunen kan være i forvaltningsområdet.