NRK Meny
Normal

Vurderer politianmeldelse

Et makabert syn møtte Mattilsynet i Båtsfjord. Nå vurderer de politianmeldelse av oppdretterne.

Avmagret oppdrettstorsk
Foto: Mattilsynet

15 tonn utmagret oppdrettstorsk ble sist uke slaktet i Båtsfjord etter tvangstiltak fra Mattilsynet.

Etter en inspeksjon på Aqua Marin Fisk i Båtsfjord avdekket graverende forhold, og bedriften ble pålagt å tvangsslakte all torsk i to merder.

Nå vil selskapet etter all sannsynlighet bli politianmeldt.

Grove forhold

– Foreløpig har vi bare gjort det som har vært nødvendig for å skåne fisken. Vi vil nå diskutere om vi skal politianmelde forholdet, sier distriktssjef Torhild Gjølme ved Mattilsynets Distriktskontor for Øst-Finnmark.

Gjølme vil ikke trekke noen endelige konklusjoner, men ser det som svært sannsynlig at torske-plagingen ender hos politiet.

– Dette er svært grove forhold, og det var derfor vi grep inn slik vi gjorde, sier hun.

Spiste hverandre

Da oppdretterne ikke fulgte kravet om å avlive fisken, så Mattilsynet ingen annen mulighet enn å gripe inn og destruere fisken.

– Fisken var i så dårlig helsemessig tilstand, at vi vurderte dette som eneste mulighet til å få slutt på fiskens lidelser. Den var avmagret, veldig liten, hadde mye sår på kroppen, oppspiste finner og øyne. Når ikke virksomheten gjennomførte tiltak selv, var vi nødt til å gjennomføre tvangstiltak, sier Gjølme.

Dyrt

En båt fra Hordaland, spesialkonstruert for å destruere store mengder fisk ble tilkalt til Båtsfjord.

– Fisken ble tatt om bord, avlivet og kvernet direkte, forklarer Gjølme

Torskeslaktingen koster trolig mellom 300 000 - 400 000 kroner.

– Avlivingen skjedde på bedriftens regning, forteller Gjølme.

Første tilfelle

Det er første gang Mattilsynet opplever en slik sak i Finnmark. Dersom bedriften blir politianmeldt, kan den i verste fall miste retten til å drive fiskeoppdrett.

NRK har ikke fått tak i eieren av Aqua Marin Fisk, Øystein Jørgensen, for kommentar.