Vurderer anmeldelse av pengebruk

Kontrollutvalget i Skjervøy kommune mener pengebruken i forbindelse med oppgraderingen av et fiskerianlegg på Anrøy bør politietterforskes. I et ekstraordinært kommunestyremøte skal kommunestyret drøfte en rapport fra utvalget. En rapport fra Kontrollutvalget skal drøftes i et ekstraordinært kommunestyremøte i Skjervøy neste uke. Anlegget er kommunalt eid.