Vurderer å flytte SANKS

Sametingsrådet vurderer å flytte SANKS bort fra Finnmarkssykehuset til enten Helse Nord eller et eget helseforetak, opplyser sametingspresident Vibeke Larsen til NRK. SANKS er Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus. Bakgrunnen for er at sametingsrådet er svært skuffet over at Finnmarkssykehuset har vedtatt å legge ned åtte stillinger innenfor psykisk helse i områder som betjener flest samiske pasienter. Larsen vil ta opp saken med helseminister Bent Høie.