Vrien steinrøys velter veiutbygging

Beboere på Rolla i Ibestad så frem til å få ny vei til sommeren. Men nå må hele prosjektet lyses ut på anbud igjen etter at en tredjepart fant ut at veiutbyggingen var for dårlig planlagt.

Fylkesvei 848

Fylkesvei 848 i Ibestad. Deler av strekninga som skulle bygges ut denne sommeren, var ikke godt nok prosjektert. Nå blir oppstarten forsinket.

Foto: Atta Ansari / NRK

Ei vrien steinrøys er årsaken til at hele prosjektet nå må lyses ut på nytt. Selskapet Multiconsult prosjekterte oppgraderingen av strekningen på fylkesveg 848 mellom Sørrollnes og Hamnvik før den ble lyst ut.

Men etter at en tredjepart så nærmere på planene, fant de ut at det var en del tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer rundt hvordan en rundt 200 meter lang veistrekning gjennom Ura skulle bygges.

På grunn av dette har Multiconsult foreslått å prosjektere strekningen på nytt. Men endringene blir så store at hele utbyggingsprosjektet må lyses ut på nytt.

Tor Ivar Johnsen

Håper på oppstart i år: Seksjonssjef Tor Ivar Johnsen i Statens vegvesen.

Foto: TOMAS ROLLAND / Statens vegvesen

– Det er alltid uheldig når man får en slik situasjon. Nå skal sette oss ned med Multiconsult og se på hva som har skjedd og ikke minst hvorfor dette ble oppdaget så sent i prosjektet, sier seksjonssjef Tor Ivar Johnsen i Statens vegvesen.

Håper på raskere veiutbygging

Statens vegvesen har møtt en rekke fartshumper ved veiutbyggingsprosjekter de siste årene. Blant de største overskridelsene står utbyggingen av Harstadpakken for, med nær én million kroner.

Prosjektet med å bygge Sørkjostunnelen på E6 i Nordreisa ble forsinket med ett år etter en strid med den spanske entreprenøren.

Tidligere har fylkesveg 848 i Ibestad vært utbedret gjennom to prosjekter. Dette er det tredje og siste på strekningen.

På oversiden av veien er det ei stor steinur, og på nedsiden går det bratt ned til sjøen. Derfor stilles det spesielle krav for at veien skal kunne utvides i bredden, og det er de foreslåtte løsningene for hvordan denne veibiten skal bygges som ikke er godkjent.

– Nå ser vi på om vi kan prosjektere ei løsning som kan gå raskere å bygge enn den som opprinnelig var planlagt, sier seksjonssjefen.

Trolig ikke dyrere

Foreløpig tror ikke Johnsen at utbyggingen vil bli dyrere som følger av at prosjektet må lyses ut på nytt. I utlysningen var det tatt forbehold om at forslaget til Multiconsult måtte godkjennes.

– Vesentlig dyrere tror vi ikke det blir - kanskje tvert imot. Nå må vi finne ei ny løsning for veiutbygginga og få den godkjent. Det vi ønsker å unngå, er å måtte vinterstenge veien. Strekninga ligger i et terreng som er ulendt, bratt og rasfarlig, derfor gjør hensyn til arbeiderne at vi ikke vil jobbe der vinterstid, sier Johnsen.

Men han understreker at det ikke trenger å bety at veiarbeidet må utsettes til neste år.

– Vi vet mer om ei ukes tid om det er realistisk å få gjennomført prosjektet i år.