Normal

Voldsutsatte barn i puberteten får ikke samme hjelp som andre

Barn i puberteten får ikke det samme tilbudet om hjelp som andre. Leder for Statens Barnehus i Tromsø er bekymra for barnas rettssikkerhet.

BARNEHUS

2006 ble det anmeldt 81 tilfeller av vold og seksuelle overgrep mot barn i Norge. I fjor ble det anmeldt 1 791.

Foto: NRK

– Vi vil at alle barn som har blitt slått, eller seksuelt misbrukt, skal få all mulig hjelp på ett sted – nemlig inne på Barnehuset, sier leder for Barnehuset i Tromsø, Ståle Luther til NRK.

Han forteller at barn som har kommer i puberteten ikke blir undersøkt på Barnehuset av legene ved barneavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Ståle Luther

Barn må få hjelp på ett og samme sted, mener Ståle Luther.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Fordi der sier de at legene ikke har den kompetansen. Da blir vi nødt til å henvende oss til overgrepsmottakene. Selv om de kan gjøre en fin jobb, så går vi bort fra intensjonen om at alt skal skje på ett sted, sier Luther.

Han mener det er svært viktig for allerede sårbare og utsatte barn.

May Elin Sømhovde, avdelingsleder for legevakta i Tromsø kommune, sier i en kommentar at overgrepsmottaket ikke sier nei til ungdom. Men de har ingen formell avtale med Barnehuset, slik Barnehuset har med sykehuset.

Denne uka skal de ha møte med Barnehuset om nettopp denne saken. Overgrepsmottaket tar imot voksne og ungdommer fra Tromsø kommune og 16 andre kommuner i Nord-Troms. Det er eid av Tromsø kommune.

– Vil utdanne flere

Helseminister Bent Høie

Helseminister Bent Høie håper flere leger med spisskompetanse kan gi likt tilbud til barna.

Foto: Vegar Erstad / NRK

2006 ble det anmeldt 81 tilfeller av vold og seksuelle overgrep mot barn i Norge. I fjor ble det anmeldt 1 791.

Politi avdekker stadig flere slike saker, men hjelpeapparatet klarer ikke å følge opp. Presset på leger som har spisskompetansen på å undersøke barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep er stort.

Politimester i Troms Ole B. Sæverud er også bekymra. Han frykter at dette skal gå ut over barns rettssikkerhet.

Helseminister Bent Høie vil ikke at barn skal sendes fra sted til sted når de trenger en medisinsk undersøkelse etter et seksuelt overgrep eller vold. I likhet med Luther ønsker han at barna skal få all hjelp innenfor Barnehusene.

– Vi følger nå et råd fra Barneombudet om å utdanne flere leger med denne spisskompetansen, såkalte sosialpediatriske kompetanse. Det er en type leger vi har for få av i Norge. Det synes jeg ikke er bra, derfor vil jeg gjøre noe med det, sier Høie.

– Hvor fort kan dette skje?

– Jeg håper at Helseregionene til neste år kan starte dette veldig viktige arbeidet, sier Høie.