Viser forståelse for Amundsen

– Per-Willy Amundsen er ikke den første ministeren som ikke har full kontroll over sine ansvarsområder når de tiltrer. Det sier leder av lokalstyret i Longyearbyen, Arild Olsen etter at det ble kjent at Amundsen ikke visste at han har ansvar for polarområdene. Olsen påpeker likevel at det er viktig for Svalbard, men også hele Norge at justisministeren er engasjert i polar- og klimaspørsmål.