Vintersanger – et minne om krig

Bitende kaldt og en sol på vei ned ga et gullskimmer på sør-himmelen. Minnene gikk 75 år tilbake. Samtidsmusikkfestivalen Ilios (sol) hadde kalt sammen til Vintersanger.

Iliosfestivalen heder russerfangene

Klokka 16:00 gikk et tog av mennesker, i noe som kunne minne om en fangetransport, fra Trondenes historiske senter til den russiske krigsfangeleiren rett ved siden av eldgamle Trondenes kirke.

Samtid og historie

Samtiden hører også fortiden til, for uten kunnskap om historien kan vi heller ikke forstå vår egen tid. Og vår egen tid er preget av en ny kaldt krig med våre naboer i øst. For 75 år siden var flere tusen av dem krigsfanger under det nazistiske regimet her i Norge.

Mange hundre unge russere døde der ute av kulde, dårlig matstell og sykdom. De var satt i slavearbeid i umenneskelige forhold for blant annet å bygge en del av Hitler atlanterhavsfestning. Et festningsverk fra kysten av Frankrike til her nord i Norge.

Fangen ble nøye registrert med navnet på sine nærmeste pårørende hjemme. Det ble notert hvor de var tatt til fange, og hvilket yrke de hadde. De var unge og innskrevet som friske, eller "gesund" som det sto på fangekortene. Men de fleste skulle dø i løpet av ganske kort tid, noe de dessverre også forsto selv. I dag er det bygde det som i dag er en turistattraksjon.

Verdig markering

Da toget av publikumere var nådd fram til ruinene av fangeleiren ble de møtt at en annen prosesjon. Vokal Nord og Kargopol akademiske mannskor. Vokal Nord først ut med Olavshymne – Rex Olavus.

Så flere russiske sanger med Kargapol akademiske mannskor. En kan tenke seg tilsvarende sanger ble sunget av fanger i dyp armod og lengsel hjem.

Polariseringen i verden øker, og igjen dør uskyldige mennesker i meningsløse voldshandlinger i Europa. I et slikt perspektiv ser vi hva fellesskap og forsoning betyr. Vi i nord har hatt et fredelig naboskap med Russland i mange hundre år.

– Vi er naboer i Arktis og vi har vært nødt å respektere og lære av hverandre for å overleve. Forskjellene er blitt en styrke. Derfor minnes vi de unge fra vårt naboland som døde ute på Trondenes, heter det fra ledelsen av Ilosfestivalen.

Turne og festivalsamarbeid

Konserten i Trondenes leieren var et samarbeid med Trondenes Historiske Senter og Nordlysfestivalen og ble direktesendt (streamet) til Nordlysfestivalen i Tromsø. De to korene som først møttes i Arkhangelsk 2015, skal etter ILIOS-festivalen ut på en kort turné i landsdelen.