Vinter og snø rammer fiskeribedrifter hardt

Vintervær rammer Arnøy Laks i Skjervøy. – Som industribedrift er vi avhengig av kontinuitet, sier en oppgitt daglig leder, Håvard Høgstad. 20 arbeidere kom seg ikke på jobb mandag.

Håvard Høgstad

– Vi sliter med bosetting og nyetableringer med skredfaren og ferga vi har, sier daglig leder Håvard Høgstad i Arnøy Laks, her i vinterlig godvær.

Foto: NRK

Med innstilt ferge mandag morgen og snøskredfare fra fjellet Singla ble hjørnesteinsbedriften på østsida av Arnøya ingen hemmet i sin produksjon av oppdrettslaks. Det illustrerer den kampsaka Arnøysamfunnet og Skjervøy kommune står i: Skredsikring og større og bedre ferge.

– Vi er en hjørnesteinsbedrift og ønsker å bygge et samfunn. Men det er fryktelig vanskelig når vi ikke kan tilby befolkninga bedre infrastruktur enn dette. Vi sliter med bosetting og nyetableringer, framholder Håvard Høgstad.

Arbeidspendling rammes

I fjor vinter var fylkesveien på Arnøya stengt til sammen to uker. Det rammer den interne arbeidspendlinga som både lakseslakteriet i Lauksundskaret og kvitfiskproduksjonen i Årviksand er avhengig av.

Fergeforbindelsen Storstein – Nikkeby – Lauksundskaret betjenes av den lille ferga Reinøy som bare kan ta to store biler samtidig. Ved lavvann får ikke laksetrailerne være med fordi kjørelemmen på fergeleiene blir for bratt. Laksetrailerne blir ofte stående igjen fordi ferga «Reinøy» bare kan ta to store kjøretøy samtidig.

MF Reinøy

Bilferga Reinøy som er for liten i forhold til fiskebedriftenes behov.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Lang tunnel blir for dyrt

Tunnel gjennom fjellet fra Haugen til Lauksundskaret ble i 2015 kostnadsberegnet til 750 millioner kroner, men kan bli dyrere. Et billigere alternativ er vei og tunnel over Smellskaret.

– Skredsikring på Arnøya har stått på førsteplass i mange år med tunnelløsning. Men nå har kostnadsutviklinga på tunnel eksplodert. Derfor ser man nå på alternativ med en kortere tunnel og vei oppe i dagen, viser Håvard Høgstad til. Da blir veien gående i Smellskaret.

– Slik prisutvkjlinga på tunnel er blitt så er dette den eneste løsninga, slik vi ser det, sier Høgstad og viser til at både kommunen og Statens vegvesen jobber med ei slik løsning.