Vindmøller vil ødelegge Finnmark

– Finnmarkskommuner som tillater vindmølleparker i kystlandskapet, selger det mest verdifulle de har for knapper og glansbilder.

Vindmøller Smøla
Foto: Bjørn Sigurdsøn, Sigurdsøn, Bjørn

Det mener professor Per Selle ved Universitetet i Bergen. Han synes hele landet har for mange vindmølleprosjekter, og mener Finnmarksnaturen er særlig viktig å verne.

– Den type natur vil i fremtiden få mer og mer verdi, fordi den blir stadig mer etterspurt, mens vi har mindre og mindre av den, sier Selle.

Dyr moro 

Professoren er en av forfatterne av makt- og demokratiutredningen, der han har studert miljøorganisasjonens rolle. Han mener vindmøller i Finnmark koster mer enn de smaker.

 – De gir såpass lite elektrisitet at det ikke løser noen grunnleggende problemer som har med elektrisitetsforsyning i dette landet å gjøre. Dette synes jeg er helt fraværende i denne diskusjonen, og politikerne på sentralt hold delegerer bare ansvaret til kommunene, hevder Selle.

Lei av innblanding

Harald Larssen er ordfører i Lebesby, der Statkraft er i gang med å oppføre en vindmøllepark som skal kunne gi strøm til 6000 husstander. Han vil ha seg frabedt å bli fortalt at kommunene ikke vet sitt eget beste.

– Jeg begynner å bli temmelig lei av at folk utenfra kommer med ekspertuttalelser som har til hensikt å overstyre lokaldemokratiet, sier Larssen, som ikke tror at vindmøller vil kunne ødelegge Finnmarkskystens utseende.

 – Det er jo ikke en problemstilling. Hvis man setter seg inn i saken, ser man at vi har en nettkapasitet i Finnmark som umuliggjør noe særlig mer vindkraftutbygging i denne omgang.

Positiv

Professor Selle har også kritisert miljøorganisasjonene for unnfallenhet når det gjelder byggingen av vindmølleparker. Dag Elgvin er leder av Naturvernforbundet i Finnmark. Han sier at fylkesavdelingen er positiv til vindmøller, men synes det er viktig at de ikke får ta over hele fylket.

 – Vi må ikke risikere at det blir vindkraftanlegg på hver eneste halvøy. Så vi ønsker en fylkesdelplan der vi sier ja til vindmøller i noen områder, og freder andre, sier Elgvin.